Eucharystyczny Ruch Młodych

„Panie, niech będę jak promyk słoneczny”

Św. Urszula Ledóchowska, założycielka ERM

 

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM) to ruch ogólnopolski założony przez Św. Urszulę Ledóchowską w tym celu, aby dzieci i młodzież mogły poznawać Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

 

ERM w naszej parafii Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie działa od początku jej istnienia, czyli od 1999 r. i gromadzi około 45 dzieci.

 

Grupę prowadzą katechetki: Beata Żurek i Wioletta Pilecka – Matunin.

 

Dzieci z ERM animują Mszę Św. szkolną w każdą niedzielę o godzinie 11.00. Przygotowują coroczne jasełka parafialne, przedstawienia o charakterze narodowym i ewangelicznym, scenki i dramy. Biorą aktywny udział we wszystkich nabożeństwach roku liturgicznego oraz w okolicznościowych uroczystościach parafialnych i szkolnych. Co roku szczególną radość przynosi nam śpiew w czasie uroczystości Triduum Paschalnego.

 

Wspaniałą okazją do integracji są coroczne wyjazdy do ciekawych miejsc związanych z kultem religijnym i z pięknem polskiej ziemi.

 

Do ERM może dołączyć każde dziecko, które chce częściej spotykać się z Panem Jezusem, lubi dobre towarzystwo, modlitwę, śpiew, taniec i zabawę w gronie rówieśników.

 

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 16.00 w salce na plebanii. Do ERM można zapisać się w każdej chwili roku szkolnego. Informacji udzielają katechetki.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

SANCTUARY

OF DIVINE MERCY IN SWIEBODZIN

Copyright © 2024 Sanctuary of Divine Mercy in Swiebodzin

 

Designed & made by Darioplus