Przyjaciele Paradyża

I czwartek miesiąca - Różaniec o godz. 17.45 i Msza św. o godz. 18.30

 

Każdy czwartek miesiąca różaniec przed Najświętszym Sakramentem o godz. 17.45

 

III czwartek miesiąca Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o godz. 17.45

 

Spotkania formacyjne w I czwartek miesiąca po Mszy św.

 

 

 

Jak ważny i potrzebny jest KAPŁAN w życiu każdego chrześcijanina zrozumiała nasza parafia na początku istnienia.

 

Nasza Grupa Przyjaciół Paradyża istnieje 16 lat. Powstała 25.03.2004 r. podczas spotkania członków Róży Różańcowej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Wówczas Grupa liczyła 33 osoby.

 

Obecnie Grupa liczy 85 osób. Wśród nas jest 7 osób chorych i cierpiących, którzy przebywają i modlą się w swoich domach. Od momentu powstania do dzisiaj odeszło do wieczności 33 osoby, których polecamy Bogu w naszych modlitwach. Aktywnych członków grupa liczy 45 osób.

 

Lista osób nie jest zamknięta. Do naszej Grupy dołączają wciąż nowi członkowie.

 

Każdy członek Grupy Przyjaciół Paradyża modli się indywidualnie codziennie cząstką Różańca św. w intencjach kapłanów i powołań i w intencjach podawanych na comiesięcznych spotkaniach oraz uczestniczy w każdy pierwszy czwartek miesiąca we Mszy św., podczas której modlimy się o świętość kapłanów oraz o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne ofiarując w tych intencjach Komunię św.

 

Również w każdy czwartek miesiąca modlimy się przed Najświętszym Sakramentem na Różańcu wspólnie z całą wspólnotą parafialną w intencji kapłanów i powołań, a także intencjach poleconych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu.

 

W każdy trzeci czwartek miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament prosząc o świętość kapłanów i o nowe, święte, liczne powołania kapłańskie i zakonne za wstawiennictwem św. Jana Pawła.

 

W każdą środę podczas Nowenny do Matki Bożej i w piątek w czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego polecamy nasze intencje modlitewne. Co miesiąc po Mszy św. spotykamy się na spotkaniach formacyjnych. Na spotkaniu katechezę prowadzi opiekujący się naszą Grupą kapłan. W bieżącym roku tematem naszych rozważań są - rozważania Pisma św. z I niedzieli miesiąca.

 

Nasza Grupa uczestniczy też czynnie w życiu parafii. W Wielki Czwartek i każdy I-czwartek w czasie Mszy św. organizujemy procesję darów. Pamiętamy o rocznicach Święceń Kapłańskich i imieninach naszych duszpasterz, modląc się wspólnie w ich intencjach w czasie odprawianych Eucharystii.

 

Wielu członków z naszej Grupy ma w duchowej adopcji modlitewnej diakonów i neoprezbiterów naszego Seminarium Duchownego oraz modlimy się za wielu kapłanów – Margaretką. W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizujemy wspólny opłatek oraz odwiedzamy chorych Przyjaciół Paradyża. Z naszej parafii pochodzi 7 kapłanów i 3 siostry zakonne Odwiedzamy też często nasze Seminarium Duchowne, zawsze w Niedzielę Dobrego Pasterza.

 

Każdego roku we wrześniu uczestniczymy w rekolekcjach dla liderów Grup Przyjaciół Paradyża.

 

Chętnie pielgrzymujemy do naszego Seminarium Duchownego - Serca naszej diecezji - bo czujemy tam bliskość Boga i Wielki Duch Modlitwy oraz wielką serdeczność od spotykanych tam alumnów i ich wychowawców.

 

Każdego roku witamy w naszej parafii Pielgrzymkę Powołaniową zdążającą z Zielonej Góry pieszo do naszej Matki Rokitniańskiej. Po wspólnej modlitwie gościmy ich czym chata bogata. Pamiętamy też o pomocy materialnej dla naszego Seminarium oraz naszej parafii.

 

Dbamy o czystość prezbiterium i zakrystii.

 

Ja jako lider grupy, Bogu dziękuję za błogosławieństwo i otrzymane łaski, za istnienie naszej grupy i wierzę, że dzięki łasce Bożej istniejemy jako grupa i możemy się wspólnie modlić KAPŁANÓW i wypraszać u Boga nowe święte POWOŁANIA do służby Bożej.

 

Lider Grupy Przyjaciół Paradyża Teresa Adamik

11.02.2020 r.

SANCTUARY

OF DIVINE MERCY IN SWIEBODZIN

Copyright © 2024 Sanctuary of Divine Mercy in Swiebodzin

 

Designed & made by Darioplus