Radio Maryja

Głównymi elementami programu rozgłośni jest: ewangelizacja, modlitwa, medytacja, muzyka religijna oraz publicystyka społeczno-polityczna. Najpopularniejsze audycje to Rozmowy niedokończone, w których porusza się różnorodne tematy, aktualności dnia, audycje dla małżonków i rodziców, audycje dla młodych, audycje dla rolników, porady, katechezy oparte o Katechizm Kościoła Katolickiego, nauczanie papieży i biskupów, odmawianie brewiarza, różańca, koronki do Miłosierdzia Bożego.

SANCTUARY

OF DIVINE MERCY IN SWIEBODZIN

Copyright © 2024 Sanctuary of Divine Mercy in Swiebodzin

 

Designed & made by Darioplus