ANUNCIOS PASTORALES

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
3 maja 2020
 
  1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Prośmy więc Boga, aby nie zabrakło wśród nas kapłanów oraz o to, by i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej. Intencja ta będzie towarzyszyła naszemu dzisiejszemu nabożeństwu majowemu.

 

  1. Wspominamy dzisiaj kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Prośmy, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.

 

  1. W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

 

  1. Aktualnie obowiązujące nas przepisy stwarzają nam możliwość szerszej niż dotychczas aktywności duszpasterskiej. Z zachowaniem norm dot. liczby wiernych biorących udział w nabożeństwach zwyczajowo sprawowanych w parafii i spotkaniach (w przypadku naszej świątyni to 62 os. zachowujące dystans 2 metrów od siebie - stąd numery w ławkach sugerujące miejsca do zajęcia), z zachowaniem norm związanych z przestrzeganiem obowiązku zakrywania ust i nosa - możliwe stają się spotkania grup parafialnych z zastrzeżeniem, że mają one miejsce w świątyni a ich uczestnikami są wyłącznie osoby dorosłe, niemające żadnych objawów wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem. Zdając sobie sprawę z tego, że w niedzielnej Eucharystii będzie mogła wziąć udział jedynie część parafian nadal będziemy transmitowali niedzielną sumę o godz. 12.30.

 

  1. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.

 

  1. W pierwszy czwartek miesiąca wraz ze Wspólnotą Przyjaciół Paradyża zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w intencji świętości kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na stoliku z tyłu kościoła wyłożona została lista, na której możemy zapisać planowany czas naszej adoracji.

 

  1. W piątek o 19.00 swoje spotkanie będzie miała Wspólnota Domowego Kościoła.

 

  1. Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszamy do tej szczególnej maryjnej modlitwy w niedziele o 17.30 a w dni powszednie o godz. 18.00. Zapraszamy również na Apele Maryjne o godz. 21.00.

 

  1. Bardzo serdecznie dziękujemy za indywidualnie składane ofiary przekazywane na potrzeby utrzymania parafii czy to bezpośrednio, czy poprzez wpłaty na konto parafialne, czy składane do skarbony w kościele. Bóg zapłać za ten przejaw współodpowiedzialności również za stronę materialną naszej wspólnoty.

 

SANTUARIO

DE LA DIVINA MISERICORDIA EN SWIEBODZIN

Copyright © 2024 Santuario de la Divina Misericordia en Swiebodzin 

 

Designed & made by Darioplus