Służba Liturgiczna OŁtarza

Ministrant - (od łacińskigo ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) w Kościele Katolickim: osoba posługująca wspólnocie przy celebracji mszy oraz przy sprawowaniu innych czynności obrzędowych (pogrzeby, nabożeństwa itp.). Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi. Wyróżnia się kilka posług ministranckich:

 

  • choralista - stoi najniżej w hierarchii, odpowiedzialny jest za dzwonki i gong;

  • ministrant światła (inaczej lucyferariusz z łac. lux, cis - światło) - opiekuje się świecami, posługuje do nich;

  • ministrant księgi (inaczej librysta z łac. libra- księga) - dba o księgi liturgiczne, przygotowuje je przed celebracją liturgiczną; może posługiwać Celebransowi przy mszale;

  • ministrant ołtarza - jest to najważniejsza funkcja ministrancka, gdyż posługuje on przy naczyniach liturgicznych, niezbędnych do sprawowania eucharystii, jak również podaje wino i wodę i służy do pateny;

  • ministrant krzyża (inaczej krucyferariusz z łac. crux, cis - krzyż) - posługuj do krzyża podczas procesji wejścia i zejścia, oraz w innych momentach, gdy potrzebny jest krzyż;

  • psałterzysta (kantor) - intonuje pieśni i wykonuje psalmy, zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego posiadającym uzdolnienia muzyczne;

  • Ceremoniarz - najważniejszy ministrant, jego zadaniem jest koordynowanie działań pozostałych ministrantów, jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg liturgii, przeprowadza próby z ministrantami, może być ich kilku w parafii, powinien być zaznajomiony z większością rubryków;

  • animator liturgiczny - wywodzi się z ceremoniarzy, jest niejako ich przewodniczącym, jest osobą po specjalnym kursie

  • lektor - pełni posługę lektoratu w Kościele Katolickim, mając specjalne błogosławieństwo do odczytywania słów Pisma świętego w zgromadzeniu liturgicznym, jako jedyny z całej służby liturgicznej sprawuje urząd kościelny, do którego jest uprzednio wypromowany, najczęściej przez biskupa. Stoi, więc ponad hierarchią ministrancka mimo, iż jest członkiem służby liturgicznej.

SANTUARIO

DE LA DIVINA MISERICORDIA EN SWIEBODZIN

Copyright © 2024 Santuario de la Divina Misericordia en Swiebodzin 

 

Designed & made by Darioplus