SACERDOTI

Ks. Prałat Sylwester Zawadzki
20.09.1932 - 14.04.2014 
 
Ks. Prałat Sylwester Zawadzki urodził się 20 września 1932 roku jako syn rolników Jana i Heleny Zawadzkich w miejscowości Dębnica Nowa (pow. Zwoleński). W 1953 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim, a w 1958 w Wyższym Seminarium Duchownym również w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Dnia 20 grudnia 1958 przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego bp Wilhelma Pluty w katedrze gorzowskiej. W 1968 roku obronił tytuł magistra teologii w zakresie katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej – dzisiejszym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełnił posługę kapłana w wielu parafiach jako wikariusz, proboszcz i kustosz: 1959 – 1962 wikariusz w parafii św. Józefa w Szczecinie, 1963 – 1964 wikariusz w parafii NSPJ w Chojnie, 1964 – 1966 wikariusz w parafii św. Krzyża w Bobrowicach, 1966 – 1967 wikariusz w parafii Nawiedzenia NMP w Zbąszynku, 1967 – 1968 wikariusz w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Szczecinie, 1968 – 1969 wikariusz w parafii NSPJ w Białogardzie, 1969 – 1970 wikariusz w parafii św. Piotra i Pawła w Międzyzdrojach, 1970 – 1973 wikariusz w parafii św. Michała, Archanioła w Świebodzinie, 1973 – 1981 proboszcz parafii w Radnicy k/ Krosna Odrzańskiego, 1981 – 1999 proboszcz parafii MB Królowej Polski w Świebodzinie, 1999 – 2010 proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.
 
W roku 1981 otrzymał specjalne odznaczenie za pomoc dla „Solidarności” i opozycji solidarnościowej w stanie wojennym. Był organizatorem wielu kursów i nabożeństw patriotycznych nawiązujących do historii Polski. Był także organizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Zainicjował w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie jako drugim kościele w Polsce tzw. wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. Był zwolennikiem zawsze otwartych drzwi kościoła, dlatego od 2004 roku powziął postanowienie, by świątynia pozostawała otwarta dla wiernych przez 24 godziny na dobę. Był propagatorem kultu Miłosierdzia Bożego nie tylko w swojej parafii, ale szerzył go wszędzie tam gdzie przebywał. Jako budowniczy pozostawił po sobie kościoły w Radnicy i Świebodzinie, rozbudował kościół w Lubinicku, a także przeprowadził gruntowny remont kościoła matki Bożej Królowej Polski w Świebodzinie i kościoła filialnego w Rakowie. Przeprowadził też remonty kilku kościołów filialnych podczas pracy w Bobrowicach i Radnicy. Wybudował 4 plebanie (jedną w Radnicy i 3 w Świebodzinie).
 
W celu pozyskiwania cegły na budowę kościoła pw. Miłosierdzia Bożego i przyległej plebanii przez kilka lat prowadził cegielnię w Drożkowie, a także tartak w Świebodzinie. Przede wszystkim jednak zasłynął jako inicjator budowy 33-metrowej, najwyższej na świecie Figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. W roku 1999 otrzymał godność kanonika oraz w 2007 tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Świebodzin”.
 
W roku 2008 papież Benedykt XVI przyznał księdzu Sylwestrowi Zawadzkiemu tytuł Prałata. W dniu 22 listopada 2008 roku podczas uroczystości konsekracji kościoła Miłosierdzia Bożego i wyniesieniu go do rangi Sanktuarium, otrzymał tytuł kustosza sanktuarium. W roku 2010 zakończył swoją posługę na stanowisku proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego przechodząc na emeryturę. Wciąż jednak służył radą i swoim bogatym doświadczeniem duszpasterskim oraz kierował dalszą budową Domu Pielgrzyma obok Figury Chrystusa Króla.
 
Zmarł po długiej chorobie w Wielki Poniedziałek 14 kwietnia 2014 roku w szpitalu w Świebodzinie.

Parroco, Custode del Santuario

 

Don mgr lic. Mariusz Kołodziej

tel. +48 68 382 92 22

e-mail: sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

TELEFONO

+48 699 973 439

 

CAPPELLANI

Don Krzysztof Marcinkowski

 

RESIDENTI

Don Edward Biskupski

Don dr Dariusz Wołczecki

SANTUARIO

DELLA DIVINA MISERICORDIA A SWIEBODZIN

Copyright © 2024 Santuario della Divina Misericordia a Swiebodzin

 

Designed & made by Darioplus