Informacje o Bierzmowaniu

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

 

Szczegółowe informacje na temat cyklu przygotowania dla kandydatów z klas VII i VIII można uzyskać bezpośrednio u ks. Łukasza i ks. Krzysztofa

 

 

Młodzież przed Bierzmowaniem uczestniczy w przygotowaniu dwuletnim, zgodnie z diecezjalnym programem duszpasterskim. Przygotowanie to jest obowiązkowe i przyjmujemy na nie tylko młodzież z naszej parafii, według miejsca zamieszkania.

 

Przyjęcie na przygotowanie młodzieży spoza naszej parafii możliwe jest tylko na podstawie pisemnej zgody od proboszcza z parafii zamieszkania, przy czym zgoda taka musi być dostarczona na początku przygotowania, a nie dopiero przed udzieleniem sakramentu.

 

Ponadto w przypadku młodzieży ochrzczonej poza naszą parafią konieczne jest dostarczenie tzw. uproszczonej metryki Chrztu z parafii, gdzie był on udzielony.

 

Zarówno wymienione wyżej zgody, jak i metryki Chrztu muszą być dostarczone najpóźniej do końca drugiego miesiąca od początku przygotowania (zazwyczaj do końca października).

 

 

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

 

Bierzmowanie osób dorosłych odbywa się według odrębnych zasad, przygotowanie prowadzone jest raz w roku. Mogą w nim wziąć udział osoby po 21 roku życia, a samo Bierzmowanie udzielane jest w wybranych miejscach (Gorzów Wlkp., Zielona Góra i Głogów) trzy razy w roku (czerwiec, wrzesień i grudzień) na podstawie otrzymanych po przygotowaniu skierowań. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą odbyć przygotowanie i otrzymać zaświadczenie o ukończeniu, ale nie mogą przyjąć sakramentu, dopóki nie uregulują swojej sytuacji. Niezwłocznie po zawarciu sakramentalnego małżeństwa lub po wycofaniu się z konkubinatu mogą przystąpić do Bierzmowania, w najbliższym możliwym terminie. Brak tych dokumentów oznacza wykluczenie z dalszego przygotowania.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus