SAKRAMENTALIA

POGRZEB KATOLICKI

 

Prawo do pogrzebu katolickiego przysługuje wiernym, którzy nie odstąpili od Kościoła Katolickiego, nie wyrazili za życia woli przeciwnej oraz nie głosili publicznie i w sposób jawny poglądów, z których wynikałoby, że nie są wierzący i nie życzą sobie religijnej formy pożegnania. Co do zasady pogrzeb katolicki składa się z Mszy pogrzebowej oraz z obrzędów pożegnania w kaplicy cmentarnej lub w kościele i z obrzędu złożenia do grobu. Nie praktykuje się więc pogrzebów bez Mszy św.

 

W wypadku pogrzebu z kremacją i w urnie należy zadbać, aby obrzęd ostatniego pożegnania odbył się w kaplicy lub w sali pożegnań zakładu pogrzebowego jeszcze przed wywozem trumny do kremacji. Przy urnie nie odprawia się już tych obrzędów.

Kodeks Prawa Kanonicznego pozwala, aby sam zmarły za życia lub jego bliscy po śmierci dokonali swobodnie wyboru miejsca, w którym odbędzie się pogrzeb (czyli nie ma obowiązku uzyskania "zgody" z parafii zamieszkania osoby zmarłej), jednak:

- w wypadku pogrzebu w parafii innej niż parafia zamieszkania zmarłego należy dostarczyć świadectwo od proboszcza parafii zamieszkania lub od innego duchownego, np. kapelana szpitala czy domu opieki, że nie ma przeszkód, aby odbył się pogrzeb katolicki zmarłej osoby;

- rodzina zmarłego ma obowiązek zawiadomić proboszcza jego ostatniej parafii zamieszkania o fakcie zgonu.

 

Pierwszy kontakt w celu umówienia daty i godziny pogrzebu może być telefoniczny, na jeden z podanych numerów dyżurnych. Ważne jest, aby nie uzgadniać w sposób ostateczny z zakładem pogrzebowym i nie umieszczać na nekrologach daty i godziny pogrzebu, zanim nie będą one uzgodnione z księdzem. Można to uczynić np. telefonując z zakładu pogrzebowego. Prosimy pamiętać, że niektóre terminy mogą być niemożliwe do przyjęcia ze względu na nakładające się różne obowiązki i zadania, a nawet może się zdarzyć, że dwa różne zakłady pogrzebowe umówią dwa pogrzeby w tym samym czasie. Szybki kontakt telefoniczny pozwala zapobiec takim sytuacjom.

 

Po uzgodnieniu terminu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej akt zgonu z USC (do wglądu) oraz ewentualnie zaświadczenie od proboszcza lub kapelana, o którym mowa wyżej. W sprawie pogrzebu nie trzeba sugerować się godzinami pracy kancelarii, ale można umówić się telefonicznie na odpowiednią godzinę.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus