HISTORIA SANKTUARIUM

Historia powstania sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Świebodzinie sięga roku 1987, kiedy to bp Józef Michalik, podczas wizytacji kanonicznej, zlecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu - ówczesnemu proboszczowi świebodzińskiej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - budowę kościoła na rozwijającym się osiedlu Łużyckim. W roku 1994 bp Adam Dyczkowski poświęcił i wmurował przywieziony z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie kamień węgielny budowanego kościoła i już po pięciu latach - po wcześniejszym poświęceniu świątyni przez bpa Pawła Sochę CM - erygował parafię pw. Miłosierdzia Bożego. Jego następca - bp Stefan Regmunt - w roku 2008 konsekrował kościół, ustanawiając go jednocześnie diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 

Bryła świątyni, której projektantem jest poznański architekt prof. Marian Fikus, nawiązuje do tysiącletniej historii architektury Kościoła w Polsce. Świątynia posiada trójnawowy układ bazylikowy z transeptem. Jej wnętrze jest bogato polichromowane, pełne ornamentów i złoceń.

 

W ołtarzu głównym otoczonym kolumnami i łukami umieszczony jest obraz Jezusa Miłosiernego. Marmurowy ołtarz zdobi płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę, a ambonę - Jezusa Dobrego Pasterza.

 

W świątyni znajduje się ołtarz poświęcony św. s. Faustynie Kowalskiej. Umieszczono w nim jej relikwie oraz obraz świętej autorstwa malarki Jadwigi Streb. Przechowywane są w niej również relikwie Apostołów Bożego Miłosierdzia - św. Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćki – spowiednika s. Faustyny.

 

W kaplicy adoracji zaprojektowanej przez profesor architekt Barbarę Bielecką płonie - poświęcony przez papieża Jana Pawła II - Ogień Miłosierdzia przywieziony z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

 

W świątyni znajduje się także wydzielona filarami kaplica chrzcielna, na ścianie której widnieje scena chrztu Jezusa w Jordanie.

 

Okna kościoła wypełniają barwne witraże, a największy z nich - w imponującym tondzie nad chórem, od zewnątrz stanowiącym centralny element fasady - przedstawia Chrystusa Króla.

 

Zwieńczenie dwuwieżowego frontonu kościoła symbolizuje wielokulturową historię Świebodzina. Wieża południowa nawiązuje do zachodniego – strzelistego gotyku, natomiast północna - do wschodnich obłych form zwieńczeń kościołów unickich, grekokatolickich i prawosławnych.

 

Geneza kultu Miłosierdzia Bożego związane jest z objawieniem jakie miała św. s. Faustyna które otrzymała w celi płockiego klasztoru od Jezusa Chrystusa. Chrystus nakazał namalować obraz na Swoje podobieństwo i podpisać słowami "Jezu ufam Tobie". Później złożył obietnicę dla modlących się do Miłosierdzia Bożego – zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi duszy, oraz łaskę szczęśliwej śmierci. Warunkiem ma być czynienie miłosierdzia bliźnim: czynem, dobrym słowem lub modlitwą. Modlitwą przewodnią kultu jest Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana na paciorkach różańca. Nabożeństwem kultu Miłosierdzia Bożego jest Godzina Miłosierdzia Bożego odprawiana w piątki od godz. 15-tej do 16-tej. Papież Jan Paweł II ustanowił czas odpustu na drugą niedzielę wielkanocną, zgodnie z nakazem objawienia.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus