KANCELARIA PARAFIALNA

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
 
Poniedziałek i Środa: 16.30 - 17.30
Sobota: 8.00 - 9.00
 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny:

 

Ks. Proboszcz

+48 699 973 439
 
Telefon księdza dyżurnego
+ 48 664 773 205
 
 
TERMINY NAUK PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU ŚW.
 

Pierwsza Sobota Miesiąca –  w Parafii św. Michała Archanioła  godz. 19.00

(I Konferencja)

 

Druga Sobota Miesiąca –  w Parafii Matki Bożej Królowej Polski godz. 19.00

(II Konferencja)

 

Trzecia  Sobota Miesiąca – w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego godz. 19.30

(III Konferencja)

 

IV Konferencja (dla rodziców dziecka) po uzgodnieniu z Duszpasterzem w swojej Parafii

CHRZEST:
Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu dziecka do sakramentu chrztu:
1. Akt urodzenia dziecka
2. Dowody osobiste rodziców
3. Zaświadczenie od kandydatów na rodziców chrzestnych ze swoich parafii o praktykowaniu wiary
4. Ukończenie katechezy przedchrzcielnej dla rodziców I chrzestnych
MAŁŻEŃSTWO:
Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu chęci zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:
1. Świadectwo chrztu narzeczonych
2. Świadectwa religii z katechizacji szkolnej
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
4. Zaświadczenie o wizycie w poradni małżeńskiej
5. Druki z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego)
6. W przypadku osób, które zawarły cywilne małżeństwo – document z USC (kopia)
 
DO KANCELARII W SPRAWIE ŚLUBU NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ
MINIMUM 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ UROCZYSTOŚCI!
POGRZEB:
Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:
1. Odpis aktu zgonu

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus