Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
01 czerwca 2024

Czerwcowe intencje Żywego Różańca

W ramach modlitwy członków Żywego Różańca są omadlane różne intencje o znaczeniu powszechnym dla Kościoła i świata oraz znaczeniu lokalnym dla Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Zapraszamy do podjęcia apostolatu modlitwy i włączenia się w Żywy Różaniec naszej parafii. Można się skontaktować z zelatorami poszczególnych Róż lub opiekunem ks. Darkiem. 

 

Papieska intencja na czerwiec 2024:

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

 

Intencje z życia Kościoła diecezjalnego:

 

  • w intencji nowych powołań do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej

 

Intencje z życia parafii:

  • o rozbudzenie nabożeństwa do Serca Jezusowego w życiu naszych parafian

  • o rozwój i odnowienie zapału modlitewnego i apostolskiego dla wszystkich członków Żywego Różańca

 

Intencje ogólne:

  • o pokój i odnowienie wiary i moralności w naszej Ojczyźnie

  

Zapraszamy też do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszosobotnich. Rozpoczynamy je w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.30. Jest okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W trakcie adoracji jest prowadzony różaniec i 15 minutowa medytacja, następnie Msza św. w intencji wynagrodzenia za obelgi i zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi z Komunią św. wynagradzającą.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus