Domowy Kościół

Domowy Kościół jest gałęzią Ruchu Światło Życie skupiającą małżeństwa i rodziny.

 

Założycielem Ruchu oraz jego gałęzi był ksiądz Franciszek Blachnicki - polski kapłan. Więcej o założycielu na stronie http://www.dk.oaza.pl/sluga-bozy-ks-franciszk-blachnicki-zyciorys/

 

Wspólnotę tworzą małżeństwa sakramentalne skupione w małe grupy zwane kręgami.

 

W swoich założeniach Domowy Kościół pomaga małżonkom czerpać łaski z mocy sakramentu małżeństwa i uczy nim żyć i celebrować go przez całe życie. Domowy Kościół zaprasza do konkretnej drogi formacyjnej, rozwoju duchowego w postaci rekolekcji, comiesięcznych spotkań kręgu oraz realizacji codziennych zobowiązań. Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny - posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której kształtuje się świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają niepowtarzalność oraz godność bez względu na wiek i stopień rozwoju.

 

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

 

W naszej parafii w styczniu 2013 roku powstał krąg Domowego Kościoła. Pierwszym jego opiekunem był ks. Marcin Woźniak. Obecnie do naszego kręgu należy 5 małżeństw. Realizujemy program formacyjny, wyjeżdżamy na rekolekcje oraz spotykamy się raz w miesiącu. Raz w miesiącu spotykamy się w naszych domach, dzieląc się przeżyciami z ostatniego miesiąca, naszymi troskami i radościami, modlimy się i formujemy. Spotykamy się również w życiu prywatnym, wspieramy się i pomagamy sobie – jesteśmy ludźmi ceniącymi te same wartości.

 

Więcej o ruchu na stronie http://www.dk.oaza.pl/krotko-o-dk/

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus