Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
21 listopada 2020

Dziękczynna Msza święta jubileuszowa

Obchody Jubileuszu 10-lecia powstania i poświęcenie figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata dotarły do punktu kulminacyjnego. Uczciliśmy je uroczystą Mszą świętą dziękczynną pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Pawła Sochy, który wygłosił również homilię. Byli obecni poprzedni kustosze Ks. Zygmunt Zimnawoda i Ks. Jan Romaniuk, kapłani z dekanatu i miasta, zaproszeni goście oraz liderzy grup parafialnych, którzy przez lata wspierali to dzieło. Modliliśmy się szczególnie za inicjatora budowy śp. Księdza Prałata Sylwestra Zawadzkiego.

 

Po Mszy świętej zgromadziliśmy się jeszcze o godz. 15.00 na wzgórzu Chrystusa Króla, by przy figurze przeżyć Godzinę Miłosierdzia oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwom przewodniczył Ojciec Misjonarz Andrzej Mucha SAC. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz Mariusz Kołodziej odnowił z wiernymi akt intronizacji Chrystusa Króla, który po raz pierwszy był uroczyście wypowiedziany 20 lat temu. Dziś dokładnie przypada 10 rocznica powstania i poświęcenia figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

 

Posłuchaj homilii

 

Zobacz zdjęcia 

 

 

Przywitanie Księdza Proboszcza Mariusza Kołodzieja

 

Przed dwudziestu laty - 21 listopada 2000 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – mieszkańcy naszego miasta i powiatu zawierzyli swój los Chrystusowi Królowi. Akt ten poprzedziły wówczas Misje Święte we wszystkich świebodzińskich parafiach. Na pamiątkę tego wydarzenia oraz jako znak wiary - z inicjatywy nieżyjącego już ks. prał. Sylwestra Zawadzkiego - wzniesiono następnie monumentalną figurę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

 

Figurę, która na trwałe wpisała się już w panoramę naszego miasta, będąc dla bardzo licznie przybywających tutaj osób wyrazem wiary jego mieszkańców i wszystkich, dzięki którym powstała.

 

Jubileusz 10-lecia poświęcenia figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest okazją do ich wspomnienia i wyrażenia Bogu wdzięczności za ludzi, dzięki którym ona powstała. Tak tych, których pośród nas już nie ma – jak śp. ks. prał. Sylwester Zawadzki - jak i wszystkich, którzy swoim wielowymiarowym wsparciem: swoją wiedzą, zdolnościami, ofiarami i pracą przy nim stanęli i wraz z nim podjęli się realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia.

 

Rozpostarte dłonie Chrystusa pielgrzymów przybywających zarówno indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych, tak z kraju, jak i z najróżniejszych zakątków całego świata - zapraszają do dotknięcia tajemnicy Jego miłości. Miłości miłosiernej, o której przypomina Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ku któremu figura prowadzi i w którym dane jest nam dziś świętować ten jubileusz.

 

Wczoraj dotarła do nas wiadomość, że z racji zdrowotnych nie może być dziś tu z nami Metropolita Szczecińsko-Kamieński - abp Andrzej Dzięga, który pozdrawiając uczestników uroczystości jubileuszowej zapewnia o duchowej łączności z nami.

 

Naszej jubileuszowej modlitwie dziękczynnej przewodniczyć będzie i Boże Słowo wygłosi JE bp Paweł Socha, którego bardzo serdecznie wśród nas witamy i dziękujemy, że zgodził się być dziś z nami na dziękczynną modlitwą za dzieło figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, dobro z niego wypływające oraz za czas jubileuszu 10-lecia jej powstania i poświęcenia.

 

Witam kapłanów, którzy przed laty pełniąc funkcję proboszcza i kustosza posługiwali w tym miejscu i o nie dbali, księży naszego miasta i dekanatu.

 

Ks. kan. Zygmunt Zimnawoda – sprawuje dzisiejszą Eucharystię prosząc o dar życia wiecznego dla śp. ks. prał. Sylwestra Zawadzkiego – budowniczego figury oraz za zmarłych ofiarodawców.

 

Ks. kan. Jan Romaniuk modli się w intencji dziękczynno-błagalnej za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ofiarodawców i budowniczych wypraszając im wszelkie potrzebne łaski.

 

Ja w tej Najświętszej ofierze modlitwą pragnę objąć pielgrzymów przybywających na Wzgórze Chrystusa Króla i do naszego sanktuarium.

 

Niech będzie mi wolno przywitać wszystkich trwających dziś w naszym sanktaurium na modlitwie:

- przedstawicieli naszych władz samorządowych i terytorialnych jednostek organizacyjnych,

- dostojnych gości, tak bardzo z tym miejscem związanych,

- liderów naszych wspólnot i grup parafialnych

oraz - w związku z towarzyszącym nam niecodziennymi okolicznościami – łączących się z nami za pośrednictwem Internetu.

 

Nasze świętowanie jubileuszu 10-lecia poświęcenia figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa rozłożyliśmy w czasie wpisując w nie: Wieczór uwielbienia z zespołem Vox Cordis, konkursy: plastyczny i fotograficzny. W ramach X Międzynarodowego Festiwalu Musica Misericordia – dane nam było wsłuchać się w koncert w wykonaniu wiedeńskiej orkiestry kameralnej „Camerata Polonia”. Bezpośrednim przygotowaniem do dzisiejszej uroczystości - będącej zwieńczeniem jubileuszowego świętowania - są przeżywane przez nas misje parafialne, w których zatrzymujemy się przy tajemnicy Bożego Miłosierdzia, doświadczanej przez nas i przybywających do naszego sanktuarium pielgrzymów, ku któremu Figura Chrystusa Króla prowadzi.

Trwajmy wspólnie na modlitwie Bogu dziękując i wszystko, co przed nami Jemu zawierzając.

 

 

Podziękowanie Księdza Proboszcza Mariusza Kołodzieja

 

Marcus Tullius Cicero - rzymski mąż stanu, senator i filozof żyjący na przełomie II i I w pne w swoim dziele „De Oratore” napisał: „Historia est testis temporum, lux veritatis memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis” – „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem przeszłości, nauczycielką życia, głosicielką tradycji”.

 

Te słowa wybitnego przedstawiciela antycznego świata kultury rzymskiej, mimo upływu tylu już wieków, nic nie straciły ze swej aktualności. Odwołujemy się do przeszłości, historii... Wskazujemy na wydarzenia, na osoby które tę historię tworzyły, i z dawnych świadków wiary czerpiemy światło i siłę do działania dzisiaj w nowych czasach i w nowych okolicznościach.

 

Sanktuarium Bożego miłosierdzia i prowadząca ku niemu Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – której jubileusz 10-lecia poświęcenia obchodzimy - są jednymi z takich miejsc, których "historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem przeszłości, nauczycielką życia, głosicielką tradycji”.

 

Wciąż na różnych płaszczyznach dotykamy przeszłości, która w ten sposób przedłuża się w teraźniejszość.

 

W imieniu wszystkich, którym ta przestrzeń jest - i którym w przyszłości będzie bliska - pragnę z całego serca podziękować. Podziękować za zapisanie dzisiejszego dnia kolejnej pięknej karty historii tego niezwykłego miejsca.

 

Ekscelencjo. Obecność Księdza Biskupa w miejscu, które również poprzez Jego posługę stało się dla mieszkańców tych ziem i przybywających tu pielgrzymów miejscem refleksji nad stanem własnego serca, pozwalającym oczyma duszy wpatrywać się w oczy Miłosiernego Jezusa, jest dla nas ogromnym zaszczytem. Dziękujemy raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia do przewodniczenia uroczystościom jubileuszowym związanym z X rocznicą poświęcenia figury Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i wygłoszone Boże Słowo.

 

Dziękuję za obecność wszystkim dostojnym gościom będącym – w tych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa – przedstawicielami całej rzeszy osób dzięki wsparciu i przy współudziale których Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata powstała. Którzy nadal o tę przestrzeń sprzyjającą zatrzymaniu troszczą się i o nią dbają. Którzy ze względu na okoliczności nie mogą być tu dziś z nami ale łączą się w modlitwie za pośrednictwem Internetu.

 

Pielgrzymi zatrzymujący się u podnóża Figury Chrystusa Króla często podkreślają, że ta przestrzeń i wyjątkowa perspektywa, z której spoglądają na Chrystusa sprawiają, że w ich sercach wybrzmiewają pytania dot. miejsca, które w ich życiu zajmuje Jezus? Bliski od dzieciństwa, obecny we wszystkim, co ich otacza… Jaki wpływ na ich życie ma Jego słowo? Kim jest dla ich najbliższych?

 

Nasz kraj usłany jest miejscami sprzyjającymi „trosce o życie Boże w nas”. Sprzyjającymi spotkaniu z Bogiem, stającymi się przystanią skupienia i ciszy, zadumy modlitewnej i refleksji. Świebodzińskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz prowadząca ku niemu figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata dzięki wam są bez wątpienia jednymi z takich właśnie miejsc. I za to z całego serca dziękuję.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus