Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
02 grudnia 2023

Grudniowe intencje Żywego Różańca

W ramach modlitwy członków Żywego Różańca są omadlane różne intencje o znaczeniu powszechnym dla Kościoła i świata oraz znaczeniu lokalnym dla Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Zapraszamy do podjęcia apostolatu modlitwy i włączenia się w Żywy Różaniec naszej parafii. Można się skontaktować z zelatorami poszczególnych Róż lub nowym opiekunem ks. Darkiem. 

 

Papieska intencja na grudzień 2023:

Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

 

Intencje z życia Kościoła diecezjalnego:

  • o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o ochronę dzieci i młodzieży przed zgorszeniami

 

Intencje z życia parafii:

  • o godne, duchowe i rodzinne przeżycie świąt Bożego Narodzenia

  • o światło Ducha Świętego dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Intencje ogólne:

  • o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie

  • o miłość i życie chrześcijańskie w rodzinach

  

Zapraszamy też do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszosobotnich. Rozpoczynamy je w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.30. Jest okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W trakcie adoracji jest prowadzony różaniec i 15 minutowa medytacja, następnie Msza św. w intencji wynagrodzenia za obelgi i zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi z Komunią św. wynagradzającą.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus