Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
12 września 2021

IX Pielgrzymka mężczyzn do Międzyrzecza

IX PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJAŃSTWA I POLSKOŚCI W MIĘDZYRZECZU

 

25 WRZEŚNIA 2021 r.

 

„Nie bójcie się dawać Świadectwa”

Św. Jan Paweł II – Gorzów Wlkp. 1997r.

 

PROGRAM:

 

9.30

Przywitanie pielgrzymów na Piastowskim Zamku Królewskim w Międzyrzeczu: pieśń „Bogurodzica”, przemówienie okolicznościowe, modlitwa „Pacierz”, wspomnienie bohaterów walk o niepodległość – apel wojskowy, salwy honorowe, pieśń „Rota”.

 

10.00

Konferencja prof. dr hab. Grzegorza Kucharczyka pt: „Zachować dziedzictwo Narodu ochrzczonego. Nauki z historii”

 

10.30

Poczęstunek na placu zamkowym w scenerii muzycznej.

 

11.30

Przemarsz mężczyzn do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.

 

12.00

Przygotowanie Liturgii: spowiedź święta, przywitanie pielgrzymów przez Kustosza Sanktuarium ks. Michała Łobaza  SAC.

 

12.30

Msza Święta pod przew.  JE ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, homilia – JE Biskup prof. Henryk Wejman z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

 

14.00

Posiłek w scenerii muzycznej na placu przy sanktuarium.

 

 

 

Gród w Międzyrzeczu należy do najstarszych misyjnych ośrodków chrześcijaństwa w Polsce. Przebywał w nim św. Wojciech, który w Międzyrzeczu przygotowywał wyprawę misyjną do Prus. On również, opodal międzyrzeckiego grodu, założył w 996 roku pierwszy klasztor w Polsce. Siedem lat później,  13 listopada 1003 roku, w czasie pełnienia misji ewangelizacyjnej w klasztorze zginęli podczas napadu bracia zakonni Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Zostali  kanonizowani w następny roku przez papieża Jana XVIII jako Pierwsi Świeci Męczennicy Polski.

 

Kult Świętych Męczenników Międzyrzeckich podtrzymywał m.in. Sługa Boży Bp Wilhelm Pluta, który w roku 1966 na nowo sprowadził do Międzyrzecza relikwie świętych, utracone w XI w. wskutek ówczesnych wojen.

 

W 1997 roku, św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki apostolskiej do Gorzowa Wlkp. uczcił Pierwszych Męczenników Polski. Powiedział wtedy:

 

„Ziemia ta u zarania została zroszona krwią świętych Braci Polskich, męczenników, którzy jak pochodnie gorejące dzisiaj prowadzą wasz Kościół ku nowym czasom. Nowe czasy, zbliżające się trzecie tysiąclecie, wymagać będą waszego świadectwa. Staną przed wami nowe zadania. Miejcie odwagę je podejmować.”

 

 

DEKLARACJA ZADAŃ 

Świadectwo troski mężczyzn o kościół ojczyznę i rodzinę:

  • Podstawą naszej męskiej misji będzie pogłębione życie modlitewne i sakramentalne.

  • Dumni z katolicyzmu i polskości oraz z naszych rodzin rozpoznamy współczesne zagrożenia naszych wartości i znajdziemy sposoby pokonania zła.

  • Będziemy bronić Kościoła Chrystusowego, Polski, życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa i rodziny, moralnego  wychowania dzieci i młodzieży.

  • Zatroszczymy się o modlitwę naszych domach, o świętowanie Dnia Pańskiego, Służbę liturgiczną przy ołtarzu, wspólnotę parafialną oraz o powołania kapłańskie.

  • Razem z Pasterzami Kościoła podejmiemy skoordynowane działania dla szerzenia wiary i obrony moralności. Będziemy solidarnie wspierać się, nie pozostawimy jeden drugiego bez należnej pomocy.

 

„Deklaracja zadań” została przyjęta przez aklamację półtora tysięcznego zgromadzenia mężczyzn w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu dn.19.09.2020r.

 

W 2003 roku w Międzyrzeczu obchodzono uroczyście jubileusz 1000-lecia męczeńskiej śmierci Świętych Braci. Kult Pięciu Świętych Męczenników wraz z kultem św. Wojciecha podtrzymują głównie międzyrzeckie parafie : św. Jana Chrzciciela, św. Wojciecha, a w szczególności Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski – w którym przechowuje się i czci ich relikwie. Coroczne pielgrzymki mężczyzn do Międzyrzecza  utrwalają historyczno – religijną ważności Miasta na obszarze Polski i Europy.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus