Copyright © 2022 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed by Darioplus

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

W tym roku kazania pasyjne na niedzielnym nabożeństwie Gorzkich Żali były inspirowane homilią paschalną Melitona z Sardes. Ten starożytny tekst pozwala odkryć głębię wydarzeń Starego Testamentu, które zapowiadają Jezusa Chrystusa i Jego Paschę.

 

Kazania głosił przebywający u nas na praktyce duszpasterskiej kl. Jakub. Poprowadził rozważania z wielkim kunsztem kaznodziejskim, intrygując, zaskakując, inspirując do myślenia. Pomógł nam uchwycić związek między biblijnymi postaciami Starego Testamentu: Ablem, Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i Mojżeszem a Jezusem oraz nami, w których te biblijne wydarzenia wciąż się odnawiają.

 

Dziękujemy za moc Bożego słowa, które mogły usłyszeć nasze serca spragnione Boga.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Kazania pasyjne na Gorzkich Żalach

10 kwietnia 2022
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie