Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
05 listopada 2023

Komunia św. pod dwiema postaciami w I niedzielę miesiąca

Od dzisiejszej niedzieli pragniemy w naszej parafii wprowadzić nowy element przeżywania liturgii eucharystycznej, pozwalający na głębsze i bardziej uroczyste doświadczenie Sakramentu Ołtarza – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz w inne wybrane dni udostępnimy wiernym możliwość przyjmowania Komunii św. pod obiema postaciami Ciała i Krwi Chrystusa.

 

Tradycja udzielania wiernym zarówno Ciała, jak i Krwi Chrystusa trwała do około XII wieku i została zaniechana głównie ze względów praktycznych (lęk o rozlanie Krwi Pańskiej, trudności z pozyskaniem dostatecznej ilości wina, a także szerzące się epidemie). Zaniechano więc udzielania wiernym Krwi pańskiej, jednak nauka Kościoła od początku trwała przy prawdzie, ze cały Chrystus jest obecny zarówno w znaku chleba, jak i w znaku wina. Nic więc nie tracą wierni, którzy przyjmują samą tylko postać chleba, a istnieją sytuacje, kiedy np. ze względów zdrowotnych Komunii św. udziela się tylko poprzez postać wina.

 

Sobór Watykański II zachęcił, aby przy szczególnie uroczystych okazjach udzielać wiernym obu postaci, bo chociaż Chrystus jest tak samo obecny w jednej bądź w drugiej, jak i w obu naraz, ale przyjęcie Ciała i Krwi podkreśla bardziej doświadczenie Uczty Pańskiej złożonej z pokarmu i napoju, a także przypomina nam o obecności Krwi Chrystusa w eucharystycznym misterium. Z kolei odnowione przepisy liturgiczne Kościoła z roku 2002, zatwierdzone w roku 2005 przez biskupów polskich, pozwalają na ustalenie w parafiach stałych terminów, kiedy Komunia św. będzie udzielana w ten sposób.

 

Otrzymamy obie postacie eucharystyczne w ten sposób, ze kapłan poda nam Hostię zanurzoną we Krwi Pańskiej. Przyjmujemy ją tak, jak zawsze przyjmujemy Komunię św. Jest jednak konieczne, aby w ten sposób udzielana Komunia św. była przyjmowana do ust. Osoby, które mimo wszystko chcą otrzymać Komunię św. na rękę, otrzymają tylko Ciało Pańskie w postaci chleba.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus