Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
12 sierpnia 2023

Komunikat w sprawie święceń diakonatu stałego

Drodzy Bracia w kapłaństwie, drodzy Diecezjanie,

w obecnym roku duszpasterskim towarzyszy nam hasło: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Stając się przez wiarę częścią tej wspólnoty, założonej przez Chrystusa przed dwoma tysiącami lat i ustanowionej dla nas narzędziem zbawienia, jesteśmy jednocześnie przynagleni do czynnego uczestnictwa w jej życiu. Możemy to czynić na różne sposoby: poprzez osobistą modlitwę, zaangażowanie w grupie parafialnej czy też realizowanie pomocy charytatywnej.

 

Może czasami stawiamy sobie pytanie: jakie jest moje miejsce w Kościele Chrystusowym. Gdzie mogę się zaangażować? Pytania te wypływają z osobistej wiary oraz są oznakami budzącego się powołania do szczególnej posługi w Kościele. Jednym z takich powołań w Kościele jest powołanie do diakonatu stałego. Realizuje się ono poprzez podjęcie drogi formacji, przyjęcie święceń oraz późniejsze zaangażowanie we własnej wspólnocie parafialnej, w posłudze charytatywnej na rzecz ubogich i potrzebujących, w głoszeniu słowa oraz celebrowaniu liturgii. W podejmowaniu tych zadań diakon staje się bliskim współpracownikiem biskupa i prezbiterów.

 

Diakonem stałym może zostać mężczyzna, który jest celibatariuszem, mężem czy też wdowcem. Aby przyjąć sakrament święceń potrzebne jest rozeznanie daru powołania oraz podjęcie odpowiedniej formacji.

 

Z radością chcę poinformować, że już wkrótce udzielę święceń diakonatu panu Mariuszowi Grondysowi. Uroczystość ta odbędzie się w jego rodzinnej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze w niedzielę 27 sierpnia br. o godz. 18:00.

 

Przekazując wiadomość o tym ważnym wydarzeniu w życiu naszego Kościoła diecezjalnego zachęcam do podjęcia refleksji nad swoim osobistym powołaniem, nad własnym miejscem w Kościele Chrystusowym.

Powierzając wszystkich opiece Matki Bożej Paradyskiej, Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, z serca błogosławię

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus