Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
05 kwietnia 2024

Kwietniowe intencje Żywego Różańca

W ramach modlitwy członków Żywego Różańca są omadlane różne intencje o znaczeniu powszechnym dla Kościoła i świata oraz znaczeniu lokalnym dla Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Zapraszamy do podjęcia apostolatu modlitwy i włączenia się w Żywy Różaniec naszej parafii. Można się skontaktować z zelatorami poszczególnych Róż lub opiekunem ks. Darkiem. 

 

Papieska intencja na kwiecień 2024:

Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

 

Intencje z życia Kościoła diecezjalnego:

  • w intencji diecezjalnej i parafialnej Caritas podejmującej dzieła miłosierdzia

 

Intencje z życia parafii:

  • za dzieci, które wkrótce przyjmą po raz pierwszy Komunię św. i za ich rodziny, aby Eucharystia stawała się dla nich centrum życia

  • o łaskę wspólnotowego przeżycia odpustu parafialnego i życia w charyzmacie miłosierdzia dla naszej parafii

 

Intencje ogólne:

  • o pokój i odnowienie wiary i moralności w naszej Ojczyźnie

  

Zapraszamy też do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszosobotnich. Rozpoczynamy je w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.30. Jest okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W trakcie adoracji jest prowadzony różaniec i 15 minutowa medytacja, następnie Msza św. w intencji wynagrodzenia za obelgi i zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi z Komunią św. wynagradzającą.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus