Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
04 listopada 2023

Listopadowe intencje Żywego Różańca

W ramach modlitwy członków Żywego Różańca są omadlane różne intencje o znaczeniu powszechnym dla Kościoła i świata oraz znaczeniu lokalnym dla Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Zapraszamy do podjęcia apostolatu modlitwy i włączenia się w Żywy Różaniec naszej parafii. Można się skontaktować z zelatorami poszczególnych Róż lub nowym opiekunem ks. Darkiem. 

 

Papieska intencja na listopad 2023:

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

 

Intencje z życia Kościoła diecezjalnego:

  • za zmarłych biskupów, kapłanów i alumnów naszej diecezji oraz zmarłe osoby zakonne, które w niej kiedykolwiek posługiwały, a także za zmarłych kapłanów, osoby zakonne i misjonarzy pochodzących z naszej diecezji

 

Intencje z życia parafii:

  • za zmarłych parafian i za wszystkich spoczywających na naszych cmentarzach;

  • o dobry wybór członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

  • o światło Ducha Świętego na czas zbliżających się rekolekcji parafialnych

 

Intencje ogólne:

  • Módlmy się o pomyślność naszej Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości

  • o łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem dla wszystkich, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci

  • o pokój w Ukrainie, w Ziemi Świętej i na świecie

  

Zapraszamy też do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszosobotnich. Rozpoczynamy je w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.30. Jest okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W trakcie adoracji jest prowadzony różaniec i 15 minutowa medytacja, następnie Msza św. w intencji wynagrodzenia za obelgi i zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi z Komunią św. wynagradzającą.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus