Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
16 kwietnia 2023

Miłosierdzie - dar odpustu parafialnego

Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego – patronalne święto naszej parafii. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że kocha i przebacza. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

 

Bóg zapłać pełniącemu funkcję proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu ks. kan. Radosławowi Horbatowskiemu, za przyjęcie zaproszenia do przewodniczenia naszej dzisiejszej modlitwie i wygłoszenie Bożego Słowa.

 

O godz. 15.00 - w Godzinie Miłosierdzia - spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności za ten niezwykły dar.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego W Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus