Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
15 sierpnia 2020

Msza święta w intencji Ojczyzny

POWITANIE KSIĘDZA KUSTOSZA

 

Sierpień - dla nas Polaków - to miesiąc szczególny na płaszczyźnie tak religijnej, jak i obyczajowej, i historyczno - patriotycznej. Te trzy płaszczyzny przeplatają również i dzisiejszą uroczystość.

 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP gromadzi tłumy wiernych w kościołach parafialnych, ale jeszcze bardziej kieruje myśli i serca ku Maryjnym sanktuariom a wśród nich od dziś również ku sanktuarium, które już za kilka godzin zostanie oficjalnie ustanowionym - Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich – w nieodległym, doskonale nam znanym - Gościkowie –Paradyżu. Ta, którą Bóg przyjął do swojej chwały, ukazuje drogę, którą może pójść każdy z nas.

 

Obok tej płaszczyzny religijnej kolejną, na której koncentruje nas dzisiejszy dzień jest - nazwijmy to - jego wymiar obrzędowy. Przynosimy bowiem do świątyni owoce pracy człowieka na roli, na polu, w ogrodach i sadach, by je przedstawić Bogu za przyczyną Maryi Wniebowziętej i prosimy, aby Bóg je pobłogosławił i wynagrodził pracę i trud człowieka.

 

I wreszcie uroczystość Wniebowzięcia ma również wydźwięk patriotyczny. Maryja swym wspaniałym płaszczem okryła naszą Ojczyznę. To dzień chwały polskiego oręża. Wspominając wielkie zwycięstwo odniesione na przedpolach Warszawy w 1920 roku dziękujmy Bogu, że był natchnieniem, źródłem sił i najgłębszych motywacji dla naszych Rodaków w tym trudnym, wojennym czasie. Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością myślimy o żołnierzach Wojska Polskiego obchodzących dziś swoje święto. Szacunek i wdzięczność chcemy wyrazić żołnierzom, którzy dziś stoją na straży pokoju i bezpieczeństwa naszych granic ale i tym, którzy już wypełnili swoje żołnierskie zadania – kombatantom wszystkich frontów walki o wolną Polskę – dziś obecnym również wśród nas. Wyrażając nasz szacunek już teraz za tę obecność dziękujemy.

 

Pragnę przywitać i jednocześnie wyrazić wdzięczność za przybycie przedstawicielom naszych władz samorządowych.

 

Witam:

- Pana Andrzeja CHROMIŃSKIEGO – Wicestarostę Świebodzińskiego,

- Pana Przemysława NITSCHKĘ – I Zastępcę Burmistrza Świebodzina oraz

- Pana Tomasza OLESIAKA – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzinie.

 

Dziękuję za włączenie się w naszą modlitwę

- Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze - Pana Bogusława MOTOWIDEŁKO.

 

Cieszę się obecnością z nami i witam serdecznie

- Pana Władysława RUDOWICZA - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie.

 

Wraz z nami są dziś:

- Radni Powiatu Świebodzińskiego oraz

- Radni Rady Miejskiej.

 

Bardzo serdecznie witam i dziękuję za przybycie na dzisiejsze uroczystości.

 

Nie mogłoby zabraknąć dziś w naszym sanktuarium członków

- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Świebodzinie,

- Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Świebodzinie,

- Związku Sybiraków w Świebodzinie,

- Związku Inwalidów Wojennych w Świebodzinie,

- Świebodzińskiego Związku Kresowian oraz

- harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dziękuję za obecność i bardzo serdecznie witam.

 

Dziękuję wszystkim przybyłym, którzy dziś pragniecie przeżywać ten niezwykły jubileusz modląc się w intencji naszej Ojczyzny i strzegących naszego bezpieczeństwa żołnierzy obchodzących swe doroczne święto.

 

Nasz kraj usłany jest miejscami sprzyjającymi „trosce o życie Boże w nas”. Sprzyjającymi spotkaniu z Bogiem, stającymi się przystanią skupienia i ciszy, zadumy modlitewnej i refleksji. Świebodzińskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz prowadząca ku niemu Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata bez wątpienia są jednymi z takich właśnie miejsc.

 

Gromadzi nas dziś tutaj niezwykła okoliczność. Wraz z całym Kościołem przeżywając największe święto maryjne w naszej polskiej tradycji – Wniebowzięcie NMP jednocześnie pamiętamy o Bitwie warszawskiej – której 100 rocznicę wspominamy obchodząc święto Wojska Polskiego.

 

Dziękując Bogu, że był natchnieniem, źródłem sił i najgłębszych motywacji dla naszych Rodaków w tym trudnym, wojennym czasie - z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością nasz wzrok i słowa pamięci kierujemy w stronę tych, którzy już wypełnili swoje żołnierskie zadania – kombatantów wszystkich frontów walki o wolną Polskę i żołnierzy, którzy przeszli już w stan spoczynku. Modlitwą chcemy objąć wszystkich, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu naszej wolności. Szacunek i wdzięczność chcemy wyrazić także żołnierzom, którzy dziś stoją na straży pokoju i bezpieczeństwa naszych granic.

 

To przepiękne miejsce naszego dzisiejszego spotkania - kryje w sobie tajemnicę działającej w ludzkich sercach i umysłach łaski Bożej. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Zjednoczmy się we wspólnocie wiary i modlitwie - Bogu dziękując i wszystko, co przed nami Jemu zawierzając.

 

Ks. Proboszcz Mariusz Kołodziej

Kustosz Sanktuarium

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus