Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
08 lutego 2022

Obraz wspólnoty parafialnej w minionym 2021 roku

Jest nas obecnie w parafii (wg danych naliczającego nam podatki Urzędu Skarbowego - dane na 12.02.2021) 8551 osób czyli o 437 osób mniej niż jeszcze w roku 2018.

 

W minionym roku Chrzest święty w naszej wspólnocie przyjęło 51 dzieci (rok wcześniej chrztów było 57 a dwa lata wcześniej 81). Połowa z nich urodziła się w związkach pozasakramentalnych.

 

W 2021 roku do I Komunii św. przystąpiło 100 dzieci (o 9 więcej niż przed rokiem).

 

Sakrament bierzmowania przyjęło 84 młodych naszych parafian (19 więcej niż rok wcześniej).

 

Nową rodzinę założyło w naszej świątyni 19 par narzeczonych. Przed rokiem było ich tylko 11. Dwa lata wcześniej małżeństw było 27 a trzy lata wcześniej 35).

 

Tego roku – w tak niecodziennych okolicznościach – kapłani systematycznie nie odwiedzali z comiesięczną posługą naszych seniorów i chorych zanosząc Chrystusa w Eucharystycznym Chlebie. Czyniliśmy to na prośbę konkretnych osób. Oczywiście byliśmy również do dyspozycji i nieśliśmy Boże Miłosierdzie również osobom umierającym na koronawirusa. To z kolei wiązało się z badaniami, kwarantannami poszczególnych księży – czy jak w marcu nawet wszystkich kapłanów. Stąd wówczas posługę duszpasterską pełnili księża przyjeżdżający z najróżniejszych stron naszej diecezji.

 

Do wieczności przeszły w tym roku 99 osoby (w tym dwie trzecie nie pojednanych z Bogiem, bez spowiedzi i Komunii św.). Siedmioro spośród nich zmarło na covid 19. Ich czas się skończył - zaczęła się wieczność – z pewnością czekają na naszą pomoc, na naszą pamięć i wdzięczność... W minionym roku umarło 5 osób więcej niż rok wcześniej.

 

W minionym roku w naszej parafii miały miejsce również dwa akty apostazji.

 

Osobna kwestia to udział w nabożeństwach, zwłaszcza w Mszy św. niedzielnej i świątecznej. Mamy świeżo w pamięci ograniczenia dot. liczby osób mogących brać udział w nabożeństwach wprowadzane stopniowo do ograniczenia zaledwie 49 osób jednorazowo mogących uczestniczyć w Eucharystii. Przed pandemią, gdy parafia - jak już wspomniałem była liczniejsza - we Mszy św. średnio uczestniczyło 2100 os., co stanowiło 23% parafian. W minionym roku na 8,5 tys. osób zameldowanych na terenie parafii w październikowej Mszy św. - podczas której było doroczne liczenie wiernych - uczestniczyły 1673 osoby – czyli 19%. Zatem w skali całej parafii notujemy spadek uczestniczących w Eucharystii o niecałe 4%. Inaczej wygląda ta proporcja, gdy pod uwagę weźmiemy tylko osoby uczestniczące w Eucharystii. Spadek w takiej konfiguracji wynosi już 19%. Czyli ubyło nam blisko 1/5 osób, spośród tych, które przed pandemią uczestniczyły we Mszach św.

 

Nie zmieniła się proporcja osób przyjmujących Komunię Świętą. W przybliżeniu i dawniej, i obecnie to 42% uczestniczących w Eucharystii. Ciekawe jest natomiast to, że mimo zmniejszenia liczby uczestniczących we Mszy św. zwiększyła się liczba mężczyzn przystępujących do Komunii Świętej natomiast a o 1/3 zmalała liczba kobiet.

 

W 2019 r. na 2100 osób (w tym mniej więcej 1250 kobiet i 850 mężczyzn) do Komunii św. przystępuje niemal połowa obecnych - ok. 900 os. (ok. 650 kobiet i 250 mężczyzn). W 2021 r. na 1670 osób (w tym niemal 1060 kobiet i pond 600 mężczyzn) do Komunii św. przystąpiło ponad 700 osób (w przybliżeniu 430 kobiet i 270 mężczyzn).

 

W ciągu minionego roku w samym tylko kościele sanktuaryjnym rozdzieliliśmy 72 tysiące Komunii Świętych. To więcej niż przed rokiem, ale oczywiście mniej o ok. 30 tys. w porównaniu z czasem przed pandemią.

 

Z całego serca dziękuję wszystkim wielowymiarowo zaangażowanym w życie naszej parafii:

- członkom wszystkich wspólnot w parafii istniejących,

- dbającym o duchowy kształt naszej wspólnoty poprzez czas spędzony na adoracji Najświętszego Sakramentu, udział w nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych,

- wszystkim paniom dbającym o czystość i ład w świątyni, jej wystrój i otoczenie, o wzgórze Chrystusa Króla,

- dbającym o piękno liturgii: panu organiście, panom kościelnym, naszym katechetkom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, scholi i zespołowi, chórowi,

- dziękuję wszystkim, którzy od lat ofiarnie pomagają w codziennym funkcjonowaniu naszej parafii piorąc i prasując liturgiczne szaty, bieliznę kielichową, przygotowując duplikaty ksiąg do naszego diecezjalnego archiwum, przygotowując księżom i gościom posiłki, dbając o dom parafialny.

- wszystkim, pomocy i życzliwości których doświadczamy w tak wielu sprawach związanych z parafią, sanktuarium, wzgórzem Chrystusa Króla, Dziękuję za pomoc w przygotowywaniu różnych uroczystości sanktuaryjnych, spotkań, które mają tu miejsce w związku z przybywającymi gośćmi jak i różnego rodzaju pielgrzymami. Za wszelką okazaną życzliwość i zaufanie,

- dziękuję za ofiary składane na tacę, wpłacane na konto parafialne czy indywidualnie przekazywane, które pozwalają nam w tych niecodziennych okolicznościach funkcjonować.

 

Ks. Mariusz Kołodziej

Proboszcz

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus