Ognisko Miłosierdzia Bożego

W dniu 27 kwietnia 2003 r. na zakończenie rekolekcji przed odpustem Miłosierdzia Bożego ks. Witold Pietrasuik – pallotyn z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie powołał do istnienia Ognisko Miłosierdzia Bożego – wspólnotę, której zadaniem jest realizacja, wypełnienie słów Chrystusa Pana, by Miłosierdzie wypełnić modlitwą, słowem i czynem.

 

W Ognisku 3 grupy:

  1. Modlitwa, codzienna Koronka w kościele o godz. 15-ej.

  2. Miłosierdzie wypełniać słowem – propagowanie prasy (Różaniec, Nasz Dziennik, Rodzina Radia Maryja), TV TRWAM.

  3.  Pomoc chorym, cierpiącym np. dowiezienie do lekarza, dokonanie zakupów. 

 

Grupy maja się spotykać, wymieniać doświadczenia.

 

Od 28 kwietnia 2003 r. codziennie o godzinie 15-ej zbierają się „płomyki” Ogniska. Czasem była 1 lub 2 osoby, ale Ognisko „płonie” nieustannie. Pierwszą Koronkę odmówiono w intencji założyciela – ks. Witolda Pietrasiuka, naszego proboszcza oraz kapłanów, aby czuwali nadal rozpalali nasze sumienia.

 

Program spotkań o godz. 15-ej:

- po wybiciu zegara śpiew „Misericoridias Domini in aeternum cantabo”,

- intencja,

- Koronka do Miłosierdzia Bożego („wędruje” do pięciu osób),

- wezwanie: „Św. s. Faustyno módl się za nami”,

- śpiew „Jezu ufamy Tobie”,

- uwielbienie Najświętszego Sakramentu.

 

Od momentu wystawienia Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji Koronka jest odmawiana przed kaplicą. Poprzednio – w nawie głównej przed obrazem Jezusa Miłosiernego.

 

Ognisko „płonie” nieprzerwanie od 17 lat. W dniu 1 maja 2020 r. Koronka była odmówiona po raz 6215. Przez te lata Ognisko wyprasza potrzebne łaski dla całego świata a zwłaszcza dla naszej parafii.

 

J.E. bp Stefan Regmunt doceniając rozwijający się kult Bożego Miłosierdzia w naszej świątyni ustanowił nasz kościół Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia (22.11.2008 r.). Gorącą modlitwą Ognisko wspierało proboszcza ks. Sylwestra Zawadzkiego w pokonywaniu przeciwności, trudności przy budowie Figury Chrystusa Króla.

 

Ognisko przygotowuje modlitwy na nabożeństwo Godziny Miłosierdzia odprawiane w piątki o godz. 15-ej.

 

To, że mamy szczęście mieć patrona Miłosierdzie Boże, zobowiązuje nas do modlitwy, aby promienie Bożego Miłosierdzia docierały do wszystkich rodzin nie tylko w Świebodzinie ale w całej naszej diecezji, na cały świat.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus