Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
25 czerwca 2022

Pomyślna rekrutacja do Szkoły Psychoterapii

Chcę podzielić się niezwykle radosną informacją. Po dwuletnich staraniach udało mi się przejść pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji do Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie. W efekcie w minionym tygodniu dowiedziałem się o przyjęciu mnie do czteroletniej Szkoły Psychoterapii. Jak trudno było się dostać może świadczyć fakt, że na ok. 300 zgłoszeń przyjmowanych jest zaledwie 39 kandydatów. W tym roku było więc jeszcze trudniej. Na rozmowy kwalifikacyjne jest zapraszanych około 80 osób z 300 osobowej grupy ubiegających się.

 

Od września rusza więc nowa edycja Szkoły. To dobra wiadomość dla wszystkich korzystających z naszego Punktu konsultacyjnego  "Droga do Wnętrza". Po profesjonalnym i kompetentnym przygotowaniu obok rozmów wspierających duchowo i psychologicznie będę mógł służyć pomocą w procesie psychoterapeutycznym.

 

Chciałbym w tym momencie prosić o pomoc w zakresie materialnym lub przynajmniej o udostępnienie tej informacji każdemu kto chciałby wesprzeć tę inicjatywę. Będę bardzo wdzięczny za każdą małą cegiełkę z racji, że koszty są spore, a po doliczeniu od zeszłego roku VAT-u, jeszcze bardziej wzrosły. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na zbiórce poświęconej temu projektowi: https://zrzutka.pl/seb3j8 

 

Ks. Darek Wołczecki

 

 

Poniżej zamieszczam program Szkoły Psychoterapii:

 

 

CELE SZKOŁY

 • pełne przygotowanie uczestników do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej w podejściu humanistyczno – egzystencjalnym

 • dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do prowadzenia psychoterapii w podejściu poznawczo – behawioralnym

 • przygotowanie uczestników Szkoły do korzystania z modelu psychoterapii integracyjnej

 

RAMOWY PROGRAM SZKOŁY PSYCHOTERAPII

 

Szkolenie teoretyczne

I. PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII

 • Prowadzenie rozmowy psychologicznej

 • Relacja pacjent – pomagający

 • Prowadzenie aktywnego wywiadu

 • Diagnoza problemu dla potrzeb pomocy psychologicznej, podstawy psychopatologii

 • Zawieranie kontraktu

 • Udzielanie pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym

 • Prowadzenie grupy wsparcia

 • Etyka pomocy psychologicznej

 • Prowadzenie dokumentacji – przepisy i zalecenia

Program zawiera trening interpersonalny (40 godz.), trening terapeutyczny (50 godz.) oraz konsultacje indywidualne.

 

II. MAPA WSPÓŁCZESNYCH KIERUNKÓW PSYCHOTERAPII

 

III. PODEJŚCIE HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNE

A. Wprowadzenie

 • Filozoficzne podstawy podejścia egzystencjalnego i humanistycznego

 • Koncepcje człowieka w psychologii humanistycznej

  • teoria rozwoju

  • teoria zaburzeń

 • Koncepcje człowieka w podejściu egzystencjalnym

  • koncepcja bycia w świecie (Dasein) i rozwoju

  • analiza bycia w świecie (Dasein) w odniesieniu do różnych zaburzeń

 • Przegląd kierunków i głównych postaci podejścia humanistyczno – egzystencjalnego

B. Psychoterapia indywidualna

Terapia skoncentrowana na kliencie

  • osobiste doświadczenia Carla Rogersa jako ilustracja jego poglądów na rozwój człowieka

  • analiza pracy C. Rogersa „Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych”

  • sposób pracy z klientem; relacja terapeutyczna; triada rogersowska

  • etapy terapii

  • analiza krytyczna terapii skoncentrowanej na klienci

  Terapia Gestalt

  • źródła terapii Gestalt: psychologia postaci, filozoficzne poglądy i osobiste doświadczenia Fredericka Perlsa

  • główne pojęcia i założenia teoretyczne

  • koncepcja zaburzeń

  • proces psychoterapii; relacja JA – TY , opis technik

  • Gestalt dialogujący

  • analiza krytyczna terapii Gestalt

 • Psychoterapia doświadczeniowa L. Greenberga

  • terapia skoncentrowana na emocjach

  • procedury i techniki

  • narzędzia diagnostyczne

  • terapia indywidualna, terapia par

 • Logoterapia

  • osobiste doświadczenia Viktora Frankla i jego koncepcja człowieka

  • koncepcja nerwicy egzystencjalnej i jej etiologii

  • sposób pracy z pacjentem oraz metody logoterapii i analizy egzystencjalnej

  • analiza krytyczna logoterapii

 • Podsumowanie charakterystycznych cech psychoterapii humanistyczno – egzystencjalnej

C. Psychoterapia grupowa

 • Podstawowe założenia i cele terapii grupowej

 • Dynamika i fazy rozwoju grupy

 • Wskazania i przeciwwskazania do terapii grupowej

 • Praca z grupą wg terapii Gestalt

 • Praca z grupą wg terapii zorientowanej na klienta

 • Zastosowania asertywności w terapii grupowej

 • Zastosowanie asertywności symbolicznej w terapii grupowej

 • Zintegrowana koncepcja pracy z grupą

 • Czynniki leczące w psychoterapii grupowej

 

 

IV. TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA

 • Koncepcja funkcjonowania człowieka

 • Koncepcja zaburzenia i jego etiologii wg terapii poznawczo – behawioralnej

 • Poznawcze modele konceptualizacji problemów pacjenta

 • Sposób pracy z pacjentem indywidualnym

 • Elementy pracy z małżeństwem

 • Analiza krytyczna terapii poznawczo – behawioralnej

 

V. PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE

 • Podstawy teoretyczne i koncepcje rozwoju osobowości wg podejścia psychoanalitycznego i psychodynamicznego

 • Koncepcje zaburzeń i ich etiologii wg podejścia psychoanalitycznego i psychodynamicznego

 

VI. INNE PODEJŚCIA

 • Podstawy teoretyczne terapii systemowej

 • Elementy teorii pracy z systemem rodzinnym

 • Psychoterapia krótkoterminowa

 

VII. ZJAWISKA W PSYCHOTERAPII WEDŁUG INNYCH PODEJŚĆ

 • przeniesienie, przeciwprzeniesienie, rzeczywista relacja, sojusz terapeutyczny

 • opór

 • uświadamianie sobie i wgląd

 • ekspresja „ja”

 • uczenie się umiejętności

 

VIII. PSYCHOPATOLOGIA, PSYCHOFIZJOLOGIA, FARMAKOTERAPIA

 • Zasady klasyfikacji zaburzeń psychicznych, klasyfikacja ICD-10

 • Badania nad skutecznością różnych rodzajów terapii w odniesieniu do poszczególnych klas zaburzeń i wynikające z tego wskazania oraz przeciwwskazania

 • Podstawy psychofizjologii i farmakoterapii

 

IX. PODEJŚCIE INTEGRACYJNE W PSYCHOTERAPII

A. Modele terapii integracyjnej

 • transteoretyczny model psychoterapii

 • model psychoterapii zintegrowanej

 • model uruchamiania czynników leczących

B. Diagnoza psychoterapeutycznaC. Wybór celów i metod – przygotowanie kontraktu z pacjentemD. Etapy procesu terapii i modyfikacje diagnozy oraz celów i metodE. Techniki terapeutyczne typowe dla poszczególnych etapów terapiiF. Wybrane zaburzenia psychiczne i zachowania oraz wskazane strategie postępowania terapeutycznego

 • zaburzenia lękowe

 • zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

 • zaburzenia występujące pod postacią somatyczną i psychosomatyczne

 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

 • zaburzenia depresyjne

 • zaburzenia osobowości

 • schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii

 • zespoły uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • zespół współuzależnienia

 • problemy małżeńskie i seksualne

 

X. ETYKA W PSYCHOTERAPII

 • psychoterapia jako specyficzny typ relacji interpersonalnej

 • relacja pacjent – terapeuta

 • relacja terapeuta – terapeuta

 • relacja terapeuta – społeczność, instytucja, organizacja

 • dyskusja kodeksów etycznych psychoterapeuty

 • dylematy etyczne w pracy psychoterapeuty

 

2. SZKOLENIE PRAKTYCZNO – WARSZTATOWE

I. Warsztaty

 • praktyka pracy indywidualnej z pacjentem wg terapii skoncentrowanej na kliencie

 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii Gestalt

 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii doświadczeniowej L.Greenberga

 • praktyka pracy indywidualnej wg logoterapii

 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii poznawczo – behawioralnej

 • praktyka pracy grupowej wg terapii skoncentrowanej na kliencie

 • praktyka pracy grupowej wg terapii Gestalt

 • praktyka pracy nad zmianą zachowań w terapii grupowej

 • praktyczne konsekwencje podejścia integracyjnego

II. Superwizja

 • Superwizja realizowana jest w formie grupowej – uczestnik poddaje superwizji aktualny materiał swojej pracy

III. Staże

 • W trakcie drugiego i trzeciego roku nauki uczestnicy odbywają co najmniej 360 godzinny staż prowadząc pod superwizją pacjentów indywidualnych i terapię grupową, w ośrodkach, w których prowadzona jest psychoterapia

 

źródło: INTRA

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus