Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
22 sierpnia 2020

Poświęcenie Sztandaru Lubuskich Kominiarzy

Nasz kraj usłany jest miejscami sprzyjającymi „trosce o życie Boże w nas”. Sprzyjającymi spotkaniu z Bogiem, stającymi się przystanią skupienia i ciszy, zadumy modlitewnej i refleksji. Świebodzińskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz prowadząca ku niemu Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata bez wątpienia są jednymi z takich właśnie miejsc.

 

Gromadzi nas dziś tutaj niezwykła okoliczność związana z poświęceniem sztandaru Lubuskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Kominiarzy. Wraz ze wspólnotą, którą tworzą lubuscy kominiarze, pragniemy więc trwać na modlitwie w ich intencji, w intencji ich rodzin, bliskich, współpracowników pamiętając w niej również o tych spośród nas, których Pan Bóg zaprosił już do wieczności i zawierzając ich miłosiernej miłości Boga.

 

To przepiękne miejsce naszego dzisiejszego spotkania - kryje w sobie tajemnicę działającej w ludzkich sercach i umysłach łaski Bożej. Bardzo serdecznie witając was kochani - zapraszam do wspólnej modlitwy. Zjednoczmy się we wspólnocie wiary i modlitwie - Bogu dziękując i wszystko, co przed nami – przez wstawiennictwo św. Floriana - Jemu zawierzając.

 

Gromadzimy się dziś wokół Chrystusowego ołtarza – w tej szczególnej wspólnocie lubuskich kominiarzy - zjednoczeni we wspólnocie wiary i modlitwie - Bogu dziękując i wszystko, co przed nami Jemu zawierzając.

 

Chcę dziś modląc się w waszej intencji prosić, by Boże błogosławieństwo towarzyszyło waszej służbie drugiemu człowiekowi i trosce o jego bezpieczeństwo. Byście w swojej pracy potrafili odnajdywać radość a poprzez nią – uznanie. Byście rozwijali swą działalność z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

 

Chcę dziś swoją modlitwą objąć wasze rodziny, waszych najbliższych, przyjaciół, ale również pamiętać pragnę o tych spośród was, których z nami już nie ma a których Bóg zaprosił do wieczności.

 

Ks. Proboszcz Mariusz Kołodziej

Kustosz Sanktuarium

 

 

Przywitanie

Wojciech Wittke


„SZTANDAR to symbol, świętość.

Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”

 

Początki kominiarstwa (w Europie) datuje się na XIII w. a w Polsce pierwszy cech kominiarzy założono w wieku osiemnastym, w 1776 r. w Warszawie. Należy domniemywać że kominiarstwo równolegle rozwijało się na terenach dzisiejszej Ziemi Lubuskiej. Przez te wszystkie lata kominiarze pracowali zrzeszeni w Cechach, Spółdzielniach lub na podstawie udzielonej prywatnej koncesji, ale nigdy nie posiadali własnego Sztandaru.

 

Po wielu latach staraniem kominiarzy, tak starszych, jak i młodszych (obecnie zrzeszonych przy Krajowej Izbie Kominiarzy – Oddział Lubuski), tych dla których ten zawód jest horyzontem życia i pasją samą w sobie, udało się ufundować Sztandar Kominiarzy Lubuskich, który uroczyście chcemy dziś poświęcić w miejscu szczególnym - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.

 

Serdecznie witam przybyłych gości:

 

Starostę Świebodzińskiego - Pana Zbigniewa Szumskiego

 

Poczty Sztandarowe:

Krajowej Izby Kominiarzy – Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Krajowej Izby Kominiarzy– Oddział Kalisz - Południowa Wielkopolska

Krajowej Izby Kominiarzy – Oddział Łódzko-Mazowiecki w Skierniewicach

Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego w Katowicach

Korporacji Kominiarzy Polskich - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie

 

A także Kominiarzy Lubuskich wraz z rodzinami

 

 

Symbolika Sztandaru

 

Na awersie Sztandaru znajduje się herb województwa lubuskiego oraz herby miast Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry symbolizując kierunki geograficzne i położenie na mapie.

 

Rewers Sztandaru to postać patrona kominiarzy św. Floriana - męczennika, żołnierza legii rzymskiej, symbolizująca gaszenie pożaru oraz sentencja "Święty Florianie, patronie nasz czuwaj nad nami".

 

Kolory szarf oznaczają symbolicznie cztery ważne cechy:

 

Czerwony - bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Żółty - pewność

Niebieski - porady (doradztwo) techniczne

Zielony - ochrona środowiska

 

 

 

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć

 

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus