Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
14 stycznia 2023

Prace konserwatorskie i poświęcenie ołtarzy w Rakowie

W związku z zakończeniem prac konserwatorskich, które objęły wpisane do rejestru zabytków elementy wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Jadwigi w Rakowie, w tym:

- ołtarz główny wraz z obrazem św. Jadwigi i antepedium,

- ołtarz boczny pw. Matki Bożej wraz z figurą Maryi i antepedium,

- balustradę ołtarza głównego (balaski),

- supraporty - dekorację snycerską nad wejściami do zakrystii,

- polichromię sklepienia prezbiterium,

- emporę muzyczną,

- krucyfiks w kruchcie kościoła,

- obraz „Serce Pana Jezusa”

w czwartek 12 stycznia 2023 w Rakowie odbyło się spotkanie podsumowujące prace. Było ono nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności osobom i instytucjom, dzięki którym możliwym było podjęcie prac:

 

- Panu Tomaszowi Sielickiemu - burmistrzowi Świebodzina - reprezentującemu Gminę Świebodzin,

- Panu Zbigniewowi Szumskiemu - staroście świebodzińskiemu - odpowiedzialnemu za Powiat Świebodzin oraz

- Pani Elżbiecie Polak - marszałek województwa lubuskiego - stojącej na czele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

ale także okazją do poznania historii samego Rakowa, kościoła i wreszcie etapów prac konserwatorskich. Dzięki zrealizowanym - przy tym utrwalonym w zabytkach dzieł sztuki dziedzictwie trzech stuleci - pracom, bez wątpienia stał się również jedną ze wspaniałych wizytówek naszego regionu.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus