Radio Maryja

W Kronice Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzinie pod datą 1 stycznia 1995 r. jest zapis: „W Świebodzinie można już odbierać Radio Maryja – katolicki głos w naszych domach.”

 

W dniu 17 czerwca 1995 r. o godz. 8.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski została odprawiona Msza św. celebrowana przez księży absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie z okazji 50-lecia liceum i zjazdu absolwentów. Jednym z absolwentów był ks. Antoni Balcerzak – absolwent z roku 1977 – salezjanin prowadzący w Radio Maryja piątkową audycję dla młodzieży „Czas wzrastania”. Przy organach podczas tej Mszy św. była absolwentka z roku 1955. Spotkanie ks. prob. Sylwestra Zawadzkiego z tymi absolwentami zaowocowało powstaniem Biura Radia Maryja przy par. pw. Matki Bożej Królowej Polski i spotkaniem w dniu 13 maja 1996 r. z Radiem Maryja transmitowanym na cały świat.

 

Wobec erygowania parafii pw. Miłosierdzia Bożego w nowowybudowanym kościele na Osiedlu Łużyckim (25.08.1999 r.) proboszcz ks. Sylwester Zawadzki złożył prośbę o założenie Biura Radia Maryja w nowej parafii. Zgodę na powołanie biura wyraził Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk.

 

Jako datę powstania i rozpoczęcia działalności Biura obraliśmy dzień 13 maja 2000 r. – Dzień Fatimski – dzień Patronki Radia Maryja oraz na pamiątkę:

- objawienia w Fatimie (13.05.1917 r.),

- rocznicy zamachu na Jana Pawła II (13.05.1981 r.),

- dnia beatyfikacji przez Jana Pawła II pastuszków fatimskich: Hiacynty i Franciszka (13.05.2000r.),

- IV rocznicy pobytu Radia Maryja (13.05.1996 r.) w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, która wtedy była naszą parafią.

 

Ks. prob. Sylwester Zawadzki - wielki przyjaciel Radia Maryja - przydzielił na Biuro Radia Maryja pomieszczenie w kościele (za zakrystią) wyposażone w telefon. Biuro Radia Maryja stało się „dyspozytornią” dla wszystkich spraw, jakie działy się w parafii. Cieszyliśmy się naszą młodą parafią, nowym kościołem, w którym nie brakowało pracy. Tu współpracowali wszyscy: Adoracja Nocna, Żywy Różaniec, Ognisko Miłosierdzia Bożego, Caritas. Ksiądz proboszcz miał chyba z nas więcej pożytku niż Dyrektor Radia Maryja – o. Tadeusz Rydzyk. To właśnie w Biurze Radia Maryja z inicjatywy ks. Witolda Pietrasiuka – pallotyna z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie - powało Ognisko Miłosierdzia Bożego. Od 28 kwietnia 2003 r. o godz. 15-ej nieprzerwanie codziennie w sanktuarium trwa modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. W dniu 1 maja 2020 r. (17 lat) Koronka odmówiona została po raz 6215.

 

Z inicjatywy naszego Biura w uroczystość Zwiastowania NMP składane są postanowienia o duchowej adopcji dziecka poczętego. W uroczystość NMP z Góry Karmel (16 lipca) Biuro nasze organizowało przyjęcie szkaplerza. Dzięki inicjatywie naszego Biura w Kaplicy Najświętszego Sakramentu płonie Ogień Miłosierdzia pochodzący z Watykanu, który ks. Sylwester Zawadzki z delegacją Rodziny Radia Maryja przywiózł z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w dniu 21 września 2004 r. Odtąd Ogień Miłosierdzia płonie nieustannie w Kapicy Adoracji przypominając o Papieżu Polaku – św. Janie Pawle II i Jego nauce.

 

Nasze Biuro było również inicjatorem Godziny Łaski w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Od 8 grudnia 2001 r. program modlitewny w godzinie od 12-ej do 13-ej przygotowuje nasze Biuro.

 

Trudno w kilku minutach przekazać to, co działo się w ciągu 20 lat. Z Kronik Radia Maryja (2 tomy) przypominamy niektóre działania:

- rozprowadzanie czasopism katolickich,

- zaopatrzenie w radioodbiorniki i zestawy satelitarne do odbioru TV TRWAM,

- opracowanie harmonogramów adoracji Najświętszego Sakramentu,

- opracowanie harmonogramów i organizacja peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach,

- pomoc w organizacji procesji Bożego Ciała, dekoracji kościoła na uroczystości,

- budzenie patriotyzmu przez szycie i rozprowadzanie flag narodowych,

- zorganizowanie pobytu na turnusie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Strychach (luty 2000 r., kwiecień 2001 r.),

- organizowanie pielgrzymek na Jasną Górę, do Lichenia, Kalisza, Wadowic, Kalwarii, Łagiewnik, Obry, Rokitna.

 

Chociaż małą grupą uczestniczyliśmy w poniedziałkowych spotkaniach Rodziny Radia Maryja. Byliśmy w Zielonej Górze, Drożkowie, Gorzowie Wlkp., Trzcielu, Zbąszyniu, Nowym Tomyślu, Polkowicach.

 

W Kronice Radia Maryja z radością odnajdujemy informację, że w Zielonej Górze w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 4 grudnia 2000 r. koncelebrze przewodniczył J.E. bp Paweł Socha, a 26 lutego 2001 r. byliśmy na spotkaniu Rodziny Radia Maryja w Trzcielu, gdzie Mszy św. przewodniczył i homilie wygłosił również bp Paweł Socha.

 

Organizowaliśmy różne akcje, m.in.:

- o obronie TV TRWAM,

- o obronie prof. Bogdana Chazana,

- o nazwie ronda na ul. Sulechowskiej imieniem ks. prał. Sylwestra Zawadzkiego, budowniczego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Figury Chrystusa Króla i wielkiego przyjaciela Radia Maryja.

 

Cieszymy się, że mieliśmy i mamy jako opiekunów prawdziwych przyjaciół Radia Maryja. Są nimi:

- śp. ks. prał. Sylwester Zawadzki – I proboszcz,

- ks. kan. Zygmunt Zimnawoda – II proboszcz,

- ks. kan. dr Jan Romaniuk - III proboszcz,

- ks. kan. Mariusz Kołodziej – obecny proboszcz,

oraz

- bp Stefan Regmunt i bp Paweł Socha, których mogliśmy często słyszeć na falach Radia Maryja.

 

Przez 20 kat w każdy 13-ty dzień miesiąca – Dzień Fatimski odprawiana jest wieczorem Msza św. w intencji Rodziny Radia Maryja, poprzedzona Różańcem Fatimskim. W dniu 13 maja b.r. z różańcem w naszych dłoniach dziękowaliśmy za to, że przez 20 lat każdego 13-go dnia miesiąca mogliśmy wypraszać łaski dla Radia Maryja, TV TRWAM, Ojczyzny, parafii i dla siebie oraz prosić o dalszą nieustającą opiekę nad wszystkimi, którzy modlitwą i ofiarą wspierają Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Ofiary przekazujemy na konto Radia Maryja w Toruniu. Prosimy również o łaskę nawrócenia dla wrogów tej katolickiej rozgłośni.

 

Niech po całej ziemi brzmi AVE MARYJA

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica

teraz i zawsze

 

Barbara Janyszek-Latusek

odpowiedzialna za TBRM

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus