Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
18 lutego 2024

Rekolekcje Wielkopostne

Już za tydzień rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, które będą trwały 3 dni, tzn. do wtorku, 27 lutego. Przeprowadzi je ks. kanonik Rafał Zendran, proboszcz i archidiakon Kolegiaty w Głogowie. Nauki będą na Mszach św. w niedzielę według zwykłego porządku, a w dni powszednie o godz. 7.00, 9.30, 15.00 i 18.30. Spowiedź św. będzie w poniedziałek i wtorek, pół godziny przed każdą Mszą św., a przed wieczorną Mszą o 18.30 przez godzinę. Będzie także półgodzinny dyżur po wieczornej Mszy św., do godz. 20.00.

 

Rekolekcje Wielkopostne, 25-27 lutego 2024 r.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

„ Spraw Panie abym poznał siebie i Ciebie” (św. Augustyn)

 

Sobota, 24 lutego – Msza św. niedzielna z nauką – 18.30

Niedziela, 25 lutego – Msze św. z nauką – 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00

 

„ Abraham i jego trudne wydarzenia” (Rdz 22,5) - Logika życia duchowego

„....Człowiek nie może pytać o „rzeczy najważniejsze” tylko samego siebie. Zamykając się w sobie, w swoim własnym myśleniu i odczuwaniu, człowiek nie znajdzie pełnej odpowiedzi na to pytanie. Trzeba otworzyć się na Boga. Odpowiedź na pytanie, co jest „pierwsze i najważniejsze” przychodzi wprawdzie poprzez ludzkie serce, poprzez jego najgłębsze pragnienia i tęsknoty, ale samo serce człowieka nie jest jednak ostatecznym źródłem tej odpowiedzi.”

 

Gorzkie Żale z nauką rekolekcyjną – 17.15 - „Jakie jest największe przykazanie?”

 

Poniedziałek, 26 lutego – Msze św. z nauką – 7.30, 9.30, 15.00 i 18.30

Spowiedź: 7.00-7.30; 9.00-9.30; 14.30-15.00; 17.30-18.30; 19.30-20.00

 

„Rozpoznanie samego siebie, bez Boga doprowadza do rozpaczy, rozpoznanie Boga bez siebie doprowadza do pychy”

„... Jednym z pierwszych zadań a naszym życiu duchowym (pracy nad sobą) jest rozpoznawanie i kontrolowanie budzących się w nas odruchowo nieuporządkowanych uczuć po to, aby zastąpić je uczuciami uporządkowanymi kształtowanymi świadomie i dobrowolnie.”

 

Wtorek, 27 lutego – Msze św. z nauką – 7.30, 9.30, 15.00 i 18.30

Spowiedź: 7.00-7.30; 9.00-9.30; 14.30-15.00; 17.30-18.30; 19.30-20.00

 

„Oczyszczenie duszy jako droga zjednoczenia z Bogiem – odpust zupełny”

„...Dusza zjednoczona z Bogiem i poddana mu całkowicie staje się jak płonące w ogniu drzewo, które też osusza, oświeca i ogrzewa. W tym bowiem, kto został całkowicie przeniknięty płomieniami Bożej miłości, tak że sam nią płonie, nie ma już nic z dawnego człowieka. Jego wola – w przeciwieństwie do człowieka przed oczyszczeniami, który jest przeniknięty wolą własną - stanowi jedno z wolą Boga.”

 

 

Rekolekcje Wielkopostne, 25-27 lutego 2024 r.

Rudgerzowice i Raków

 

Rekolekcje Wielkopostne w kościołach filialnych odprawimy od przyszłej niedzieli (25 lutego) i będą one trwały 3 dni, tzn. do wtorku, 27 lutego. Przeprowadzi je ks. Andrzej Pawłowicz, pochodzący z naszej parafii.

 

Niedziela, 25 lutego – Msze św. z nauką

Rudgerzowice – 10.00

Raków – 11.30

 

Poniedziałek, 26 lutego i wtorek, 27 lutego – Msze św. z nauką

Raków – 17.00

Rudgerzowice – 18.00

 

Spowiedź – poniedziałek i wtorek, pół godziny przed Mszą św.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus