Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
30 maja 2023

Rozwój "Drogi do Wnętrza"

Od prawie trzech lat przy naszym Sanktuarium jest otwarty Punkt konsultacyjny pomocy psychologicznej i duchowej "Droga do Wnętrza". Prowadzi go ks. dr Dariusz Wołczecki. Punkt konsultacyjny stale się rozwija. Dotąd można było odbyć konsultacje o charakterze duchowym i psychologicznym w cyklu 15 spotkań. Od września br. będzie służył możliwością podjęcia długoterminowej psychoterapii indywidualnej w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, uwzględniającym i szanującym również wymiar duchowy i wiarę osoby podejmującej terapię. Zapisy rozpoczynają się od 1 czerwca. Można zgłosić się poprzez formularz na stronie "Drogi do Wnętrza".

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Poniżej znajdziemy dalsze informacje i aktualności:

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

W listopadzie 2012 r. obroniłem doktorat z teologii duchowości na Papieskim Instytucie Duchowości TERESIANUM w Rzymie. Studia rzymskie były przygotowaniem pod kątem prowadzenia wykładów uniwersyteckich oraz praktyki towarzyszenia duchowego.  W czerwcu 2021 r. uzyskałem dyplom Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku INTRA w Warszawie. Uprawnia on do udzielania osobom dorosłym indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej opartej na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. W roku akademickim 2021/2022 uczestniczyłem w studium z psychologii klinicznej w COLLEGIUM HUMANUM w Warszawie. Od września 2022 roku podjąłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii również w Ośrodku INTRA.

 

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Pracuję w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym i integracyjnym. Udzielana przeze mnie pomoc psychoterapeutyczna jest systematycznie poddawana superwizji indywidualnej i grupowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

 

Chciałbym podzielić się radością, że z końcem maja pomyślnie ukończyłem i zaliczyłem pierwszy rok Szkoły Psychoterapii. Na pełne podsumowanie tego roku przyjdzie czas przed wakacjami. Jednak podzielę się, co się działo w ostatnich miesiącach. Podejmowaliśmy dalsze analizy kolejnych nagrań rozmowy psychologicznej obserwując dynamikę zachowań pacjenta i terapeuty podczas sesji. Poznaliśmy też i pracowaliśmy warsztatowo w podejściu zorientowanym na osobę według Carla Rogersa. Istotna jest tu traida Rogersowska: empatia, akceptacja i autentyczność. Dowiedzieliśmy się też na czym polega rogersowska teoria terapii osobowości i relacji interpersonalnych. Uczyliśmy się również treningu relaksacyjnego. I na koniec bardzo ciekawe były dwa tematy: proces zmiany w psychoterapii zorientowanej na osobę oraz wstęp do terapii integratywnej łączącej w sobie różne podejścia: behawioralno-poznawcze, psychodynamiczne i humnistyczno-doświadczeniowe. Obecny rok kończyliśmy rozmowami indywidualnymi z opiekunem, a drugi rok Szkoły Psychoterapii podejmujemy od września br.

 

Dziękuję za wszelkie wsparcie. Jak widać przynosi owoce.

 

Ks. Darek Wołczecki

 

PS. Kto chciałby wesprzeć mnie w dalszej drodze to zapraszam tutaj:

https://www.zrzutka.pl/seb3j8

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus