Informacje o zawarciu Małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Małżeństwo w naszym kościele może być zawarte, jeśli przynajmniej jedno z narzeczonych należy do naszej parafii. Należy wówczas przedłożyć następujące dokumenty:

 

1. Dowody osobiste narzeczonych.

2. Świadectwo chrztu narzeczonych (nie dotyczy osoby, która była ochrzczona w tutejszej parafii); zaświadczenie takie ważnej jest 6 miesięcy od daty wystawienia.

3. Świadectwo religii z katechizacji szkolnej, z ostatniej ukończonej szkoły (średniej, zawodowej itp.)

4. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim (Uwaga! Kurs może być odbyty w dowolnej parafii i diecezji, ale tylko w sposób oparty na osobistym uczestnictwie. Nie honorujemy żadnych kursów zdalnych, internetowych itp.).

5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego (w przypadku ślubu konkordatowego; ważne 6 miesięcy od daty wystawienia) lub aktualny odpis aktu ślubu z USC w przypadku osób, które zawarły już cywilne małżeństwo; w wypadku ślubu za granicą konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z polskiego USC, że małżeństwo tak zawarte honorowane jest w prawie polskim.

 

Przygotowanie do ślubu składa się z trzech spotkań duszpasterskich i powinno trwać co najmniej 6 miesięcy (prosimy więc zgłaszać się dokładnie na tyle przed planowaną datą ślubu).

 

Wystawione będzie też skierowanie na rozmowy do poradni przedmałżeńskiej na trzy rozmowy z doradcą życia rodzinnego. Rozmowy te odbywa się w parze, narzeczony i narzeczona zamierzający się pobrać. W ramach niektórych kursów przedmałżeńskich oferowane są od razu rozmowy z doradcą. Zwracamy uwagę, że jeśli odbywają się one poza okresem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa (czyli przed otrzymaniem skierowania z kancelarii), nie musimy ich honorować, chociaż w niektórych wypadkach możemy, jeśli ich sposób przeprowadzenia będzie zgodny z obowiązującymi zasadami, a termin ich odbycia nie będzie przedawniony.

 

Duszpasterz w czasie rozmów oceni także czy i do jakich parafii należy wysłać tzw. zapowiedzi, czyli prośbę o zbadanie stanu wolnego. Narzeczeni są odpowiedzialni za ich terminowe dostarczenie do wskazanych parafii oraz za ich zwrot do kancelarii po wypełnieniu.

 

Jeżeli małżeństwo chcą zawrzeć osoby, z których żadna nie należy do naszej parafii, wówczas możliwe są dwie drogi postępowania:

 

1. Preferujemy ślub na podstawie tzw. licencji - tzn. narzeczeni cały proces przygotowania (jak opisany wyżej) odbywają w swojej własnej parafii, a w tutejszej kancelarii powinni tylko zarezerwować termin, a następnie w umówionym czasie dostarczyć licencję na pobłogosławienie małżeństwa z parafii, w której odbyli przygotowanie. Krótko przed ślubem odbędzie się wówczas jedno spotkanie przygotowawcze.

2. W wyjątkowych wypadkach zgadzamy się na pełne przygotowanie w naszej parafii osób spoza niej, ale wówczas należy najpierw dostarczyć zezwolenie na odbycie rozmów przedmałżeńskich wystawione na właściwym formularzu w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a następnie wszystkie wymienione wyżej dokumenty.

 

W wypadku osób zamieszkujących na stałe za granicą całe przygotowanie odbywa się w kraju ich zamieszkania, w parafii katolickiej, na terenie której mieszkają lub w Polskiej Misji Katolickiej i możliwe jest tylko zawarcie małżeństwa na podstawie wydanej licencji; nie jest dozwolone przygotowanie takich osób w kraju. Następnie licencja musi być zatwierdzona przez Kurię Biskupią w kraju zamieszkania, a następnie przez Kurię Biskupią w Zielonej Górze i dopiero wówczas trafia do tutejszej parafii, gdzie nastąpi zawarcie małżeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że wymaga to dłuższego niż standardowo czasu na przygotowanie.

 

Także w sytuacjach szczególnych, takich, jak np. różnica religii lub wyznania, małżeństwo z osobą niewierzącą, posiadanie zobowiązań z poprzednich związków, np. potomstwa czy obowiązku alimentacyjnego - konieczne jest uzyskanie zezwoleń lub dyspens Biskupa Diecezjalnego i czas przygotowania wydłuża się.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus