Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
21 października 2023

Strategia działań parafialnej Caritas

Parafialny Zespół CARITAS pragnie zaprezentować program swojej pracy oraz przedstawić informacje o możliwościach i sposobach udzielania pomocy. Zapraszamy do zapoznania się z planowaną strategią działań.

 

1. Jako Parafialny Zespół Caritas pragniemy poszerzyć zakres naszego działania i zaprosić chętnych parafian do współpracy szerzeniu dobra. Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących pomocy. jak również tych, którzy znają osoby lub rodziny znajdujące się w potrzebie. Będzie tworzona lista osób potrzebujących wsparcia materialnego, jak i tych znajdujących się w innej potrzebie życiowej, duchowej, czy psychologicznej. Kapłani posługujący w Sanktuarium są gotowi służyć rozmową, poradą, posługą modlitewną i pomocą psychologiczną.

 

Prosimy też o zgłaszanie się osób otwartego serca, dysponujących czasem i chętnych, by służyć pomocą innym. Planujemy organizować pomoc na wielu płaszczyznach, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby np. zrobienie zakupów chorej osobie, pomoc w napisaniu pism urzędowych, naprawieniu drobnej usterki, umyciu okien w mieszkaniu starszej czy chorej osoby. Chodzi o zwykłą, ludzką pomoc. Możliwości jest wiele w zależności od umiejętności, pomysłów i chęci.

 

Będziemy zapisywać ludzi dobrej woli na drugiej liście i koordynować pomoc.

 

2. Nawiązaliśmy także współpracę z Domem Dziecka w Świebodzinie. Chcemy wesprzeć dzieci w ich codziennym funkcjonowaniu, w nauce, konstruktywnym spędzaniu czasu wolnego.

 

Zamierzamy wprowadzić do pomocy wolontariuszy, którzy swoją obecnością, zainteresowaniem i bezinteresowną pomocą pokażą dzieciom inny sposób życia niż ten, który znają ze swojego najbliższego otoczenia.

 

Prosimy o zgłaszanie się na nasz dyżur osób chętnych do pomocy przede wszystkim w zakresie:

  • udzielania korepetycji z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, fizyki, chemii

  • ćwiczenia czytania i pisania z pierwszoklasistami

  • organizowania wspólnych gier i zabaw na podwórku i w domu

  • zorganizowania warsztatów tematycznych: np. plastycznych

a także zwykłego bycia, rozmowy, zainteresowania, nawiązania wspierających relacji

Podczas zgłoszenia się przeprowadzimy rozmowę na temat proponowanego zakresu pomocy. Następnie potencjalny wolontariusz z koordynatorem projektu zgłosi się do Dyrekcji Domu Dziecka, aby podpisać porozumienie o wolontariacie.

 

Zależy nam na regularnej współpracy np. 1x w tygodniu, by dać dzieciom poczucie stabilizacji i tego, że jest ktoś, komu na nich zależy.

 

Docelowo – gdy dzieci dostrzegą, że istnieje bezinteresowne dobro i pomoc – być może część z nich zechce zaangażować się w nasze działania i zostać wolontariuszami wobec osób starszych i samotnych.

 

3. Zapraszamy do współpracy, znajdzie się miejsce dla każdego. Razem, niosąc dobro i miłosierdzie możemy zmieniać świat.

 

Będziemy dyżurować w siedzibie Caritas, w salkach przy probostwie (parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie) w każdą środę, w godzinach 16.30-18.00.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus