Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
20 lutego 2023

Świebodziński Jezus z Diamentem Lubuskiej Turystyki

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie została wyróżniona tytułem „Diament Lubuskiej Turystyki”. Nagrodę przyznało Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych.

 

Tytuł „Diament Lubuskiej Turystyki” od 2015 roku przyznaje Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych. - Honorujemy w ten sposób miejsca, które należy zobaczyć w Lubuskiem. Nagrody, w formie dyplomu, są przyznawane wyłącznie na wniosek członków kapituły naszego stowarzyszenia, za szczególny wkład danego podmiotu w promocję lubuskiej turystyki - mówi Ireneusz Gorzelany, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych. Dodaje, że promowane są przede wszystkim takie cechy jak: dostępność turystyczna obiektu, pomysł i wyjątkowość obiektu, przyjazność dla różnych grup turystów, innowacyjność, wkład w rozwój lubuskiego rynku podróży, zaangażowanie zarządzających daną atrakcją i inne.

 

Dyplom odebrał 19 lutego kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie ks. Mariusz Kołodziej podczas uroczystej Sumy odpustowej. - Świebodziński Chrystus Król to symboliczna budowla. Usytuowana na styku dróg prowadzących z północy na południe i ze wschodu na zachód, jest miejscem zatrzymania dla wielu zmierzających tymi szlakami, również w wymiarze wewnętrznym. Zwrócona w stronę miasta figura na trwałe wpisała się w jego panoramę, a rozpostarte dłonie Chrystusa przybywających tutaj pielgrzymów zapraszają do dotknięcia tajemnicy Jego miłości. Miłości miłosiernej, o której przypomina znajdujące się nieopodal Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ku któremu figura prowadzi - mówi kustosz ks. Mariusz Kołodziej.

 

Idea budowy figury Chrystusa Króla w Świebodzinie narodziła się krótko po tym jak 26 listopada 2000 roku biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adam Dyczkowski zawierzył miasto i gminę Świebodzin opiece Chrystusa Króla. Głównym inicjatorem powstania figury był śp. ks. prał. Sylwester Zawadzki, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. To on dokonał wyboru lokalizacji pomnika, który ostatecznie stanął na południowo-wschodnich rubieżach miasta, na szczycie wzgórza, na specjalnie w tym celu usypanym kopcu. Intencją pomysłodawcy było, by figura była zwrócona przodem do parafii i miasta. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2001 i trwała do 2010 r. Dokładnie 21 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata została odprawiona uroczysta Msza św., podczas której ówczesny biskup diecezjalny Stefan Regmunt dokonał poświęcenia figury. Na końcowy efekt złożyła się praca bardzo wielu osób, często bezinteresownie poświęcających swój czas, wiedzę i umiejętności. Figura powstała według projektu rzeźbiarza Mirosława Kazimierza Pateckiego, zaś projektem technicznym konstrukcji zajęli się doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć i prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzeniem projektu na każdym etapie prac zajmował się p. Tomasz Stafiniak.

 

Ciekawostki:

- 36 metrowy posąg jest o 6 metrów wyższy od słynnej figury Chrystusa z Rio de Janeiro

- Sama postać mierzy 33 metry, które symbolizują okres ziemskiego życia Pana Jezusa

- Trzymetrowa korona przypomina o 3 latach Jego publicznej działalności

- Figura stoi na ok. 12 metrowym kopcu usypanym z ziemi i kamieni, obwiedzionym 5 pierścieniami, które symbolizują zbawczą rolę Chrystusa dla pięciu kontynentów i Jego panowanie nad światem

- Świebodzińska figura jest drugą co do wysokości rzeźbą przedstawiającą Jezusa Chrystusa na świecie (najwyższa znajduje się w Encantado w Brazylii)

- Serce śp. ks. prał. Sylwestra Zawadzkiego spoczęło u stóp pomnika Chrystusa Króla

 

Na liście dotychczasowych laureatów "Diamentu Lubuskiej Turystyki", wśród obiektów sakralnych, znalazły się m.in. kościół drewniany w Klępsku (2015) czy Pocysterski Zespół Klasztorny w Gościkowie-Paradyżu (2017).

 

Źródło: Niedziela-Aspekty

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus