Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w świebodzinie
11 czerwca 2020

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W tym roku Uroczystość Bożego Ciała przeżywaliśmy tylko w naszej parafialnej świątyni. Z racji na to, że nie było procesji miejskiej, wyruszyliśmy w procesji wokół naszego kościoła po mszach świętych o 9.30, 11.00 i 12.30. Na pozostałych Mszach była wspólna modlitwa podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Dziękujemy z całego serca wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą uroczystość, a zwłaszcza dzieciom sypiącym kwiatki przed Panem Jezusem idącym z nami w Najświętszym Sakramencie.

 

Zobacz zdjęcia w Galerii

 

Młodzież na Mszy św. o 9.30 śpiewem i tańcem podkreśliła eucharystyczną wymowę

przygotowania darów chleba i wina, które podczas konsekracji stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.

 

 

 

 

 

 

 

Odmawialiśmy dziś poniższą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem

 

Jezu Chryste, Panie mój, który z miłości, jaką żywisz do nas, ludzi,dniem i nocą pozostajesz w tym Sakramencie, pełen miłosierdzia i miłości, gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz wszystkich, którzy Cię nawiedzają.

 

Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.Uwielbiam Cię z otchłani mojej nicości i dziękuję Ci za wszelkie dary, jakie od Ciebie otrzymałem,a szczególnie za to, że ofiarowałeś mi w tym Sakramencie Twoje Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo; za to, że dałeś mi Twoją Najświętszą Matkę Maryję za Orędowniczkę; za to, że wezwałeś mnie do siebie w tej chwili.

 

Uwielbiam Twoje Najdroższe Serce,pragnę je wysławiać przede wszystkim z wdzięczności za ten cudowny dar Twojej sakramentalnej obecności, a także, by wynagrodzić wszelkie zniewagi, jakich doznajesz pod postacią chleba od Twoich wrogów oraz by sprzed tabernakulum adorować Cię w każdym zakątku ziemi, nawet w przestrzeni wirtualnej, gdzie na razie jesteś przede mną ukryty i najbardziej osamotniony.

 

O mój Jezu, kocham Cię całym sercem, wybacz mi wszystkie te sytuacje z przeszłości, w których odrzucałem Twoją dobroć.

 

Postanawiam, z pomocą Twej łaski, postępować lepiej, poprawić się w przyszłości, a teraz, jako nędznik, cały się Tobie poświęcam, oddaję Ci całą moją wolę,moje uczucia, pragnienia i wszystko, co posiadam.

 

Od dziś możesz, Panie, uczynić ze mną i tym, co do mnie należy, cokolwiek się Tobie spodoba. Tym, czego ja pragnę i o co Ciebie proszę, jest Twoja miłość, całkowite posłuszeństwo Twojej najświętszej woli i wytrwałość aż do końca.

 

Proszę Cię za dusze czyśćcowe, szczególnie za te, które miały nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Twojej Matki.

 

Ukochany Mój, pragnę zjednoczyć wszystkie moje uczucia i pragnienia z tymi, które wypływają z Twojego Najdroższego Serca i tak złączone ofiarować je Twojemu Wiekuistemu Ojcu. Proszę, aby przez wzgląd na Twoją miłość i Twoje Imię przyjął je i spojrzał na nie łaskawie. Amen.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus