Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
29 sierpnia 2020

VIII Pielgrzymka Mężczyzn do Międzyrzecza

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJAŃSTWA I POLSKOŚCI

MIĘDZYRZECZ

19 września 2020

 

Nowe czasy:

„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyta ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem (...) To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności (...) Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów” (ks. kard. Karol Wojtyła, Stany Zjednoczone, 1976).

 

Dziś próbuje się podkopać fundamenty chrześcijańskiej Europy w imię nowego świata, nowej ludzkości. Wszędzie ateistyczne idee przekreślają to, do czego powołał nas Pan Bóg. Mamy do czynienia z rewolucją, która umożliwia poniżanie katolików i zakazuje wyciągania jakichkolwiek konsekwencji wobec sprawców.

 

Chodzi o zniszczenie norm społecznych, doprowadzenie do upadku naszej cywilizacji chrześcijańskiej i zastąpienie jej mglistymi pomysłami jakiegoś nowego społeczeństwa. Dlatego potrzeba czujności, nieustannej modlitwy oraz działania. Wolność jest czymś, co musimy ciągle na nowo zdobywać.„Skoro jest agresja, to musi być obrona” (ks. prof. Paweł Bortkiewicz).

 

Nowe zadania:

Tworzenie Grup Męskich w Parafiach w celu obrony: małżeństwa, rodziny, życia, Kościoła i Ojczyzny. Początkiem realizacji tego zadania jest pogłębione życia modlitewne i sakramentalne.

 

Następnie:

- uświadamianie zagrożeń i poznawanie sposobów ich pokonywania, szczególnie przez poznawanie Nauki Społecznej Kościoła i dzielenie się doświadczeniem;

- budzenie współodpowiedzialności za Kościół Powszechny, nasze Parafie, nasze chrześcijańskie rodziny, oraz za moralne wychowanie dzieci i młodzieży;

- podejmowanie skoordynowanych działań w obronie wiary i moralności;

- przygotowanie dorosłych mężczyzn do służby liturgicznej przy ołtarzu.

 

 

Informacje organizacyjne:

- parkingi dla samochodów i autobusów znajdują się na ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich przy hali widowiskowo - sportowej oraz przed cmentarzem komunalnym (najlepiej wysiąść z autobusu przy zamku; na zakończenie przywołać autobus); samochody osobowe mogą korzystać z parkingów w całym mieście;

- podczas pielgrzymki zachowujemy przepisy sanitarno - epidemiologiczne;

- zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmujemy pod tel. 95 7201475; 724 909 060;

 

Patron Pielgrzymki: J.E.Ks. Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński

Organizator: Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze

Współorganizatorzy: Parafie Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej;

Organizator wykonawczy: Bractwo św. Józefa w Gorzowie Wlkp., ul. Słoneczna 63;

e-mail: bractwojozefa@gmail.com; tel. 663430024, 600857105, 95 7201475

 

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus