Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
27 kwietnia 2024

Warsztaty dla Dekanalnych Ojców Duchownych

W sobotę 27 kwietnia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie odbyły się warsztaty dla dekanalnych ojców duchownych, które poprowadził ks. dr Dariusz Wołczecki. Tematem ćwiczeń było, jak rozmawiać, żeby się spotkać relacyjnie i udzielić braterskiego wsparcia.

 

Dekanalny ojciec duchowny jest kapłanem wybranym przez biskupa diecezjalnego spośród księży posługujących w dekanacie, który troszczy się o odpowiedni poziom życia duchowego kapłanów. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą brewiarzową i wzajemnym podzieleniem się dylematami i radościami płynącymi z posługi dekanalnego ojca duchownego.

 

W pierwszej części warsztatów ks. dr Dariusz Wołczecki omówił style towarzyszenia duchowego i opowiedział o podstawach komunikacji w rozmowie. Był też czas na ćwiczenia i sprawdzenie swoich reakcji w dialogu, co pomogło w odpowiedzi na pytanie, co sprzyja, a co przeszkadza w stworzeniu odpowiednich warunków w płaszczyźnie spotkania.

 

Druga część dawała zgromadzonym konkretne narzędzia praktyczne. Duchowni mogli usłyszeć o tym, jak prowadzić braterski dialog, okazując empatyczne zrozumienie, akceptację i autentyczność, a unikając ocen, pouczania i dawania porad. W wykładzie ks. Wołczecki zaprezentował narzędzia komunikacyjne stosowane w procesie dialogu, jak na przykład parafrazy, odzwierciedlenia i klaryfikacje. Ciekawym elementem warsztatów było wysłuchanie przykładowego dialogu dwóch księży, który był punktem wyjścia do obserwacji, dyskusji i wyciągnięcia wniosków. Szkolenie zakończyło się wzajemnym dzieleniem i podaniem propozycji na przyszłość. W spotkaniu uczestniczył bp dr Adrian Put. W naszej diecezji jest ustanowionych trzydziestu dekanalnych ojców duchownych – ich liczba zależy od liczby dekanatów.

 

źródło: Niedziela

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus