Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
13 czerwca 2021

Ważne zmiany dotyczące życia parafii

Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu.

 

W kościołach i kaplicach zmieniają się limity gromadzących się osób. W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w naszym kraju 6 czerwca weszło w życie rozporządzenie, na mocy którego do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Od dziś w świątyniach może być zajętych połowa miejsc a od 26 czerwca 75% miejsc, przy czym - jak pamiętamy - limit nie obowiązuje osób w pełni zaszczepionych.

 

W związku z tym decyzją Konferencji Episkopatu Polski od niedzieli 20 czerwca zostaje odwołana dyspensa dotycząca obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad, od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.

 

Zachęcamy zatem wszystkich wiernych do włączania się z roztropnością ale i odwagą w życie duszpasterskie naszej parafii.

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus