Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
17 marca 2022

Wdzięczność za renowację misji parafialnych

W środę zakończyliśmy renowację misji parafialnych, które poprowadził - od 16 lat posługujący na Ukrainie - ks. Andrzej Mucha SAC. Raz jeszcze dziękujemy naszemu ojcu rekolekcjoniście za poprowadzenie nas tymi rekolekcyjnymi drogami i podzielenie się doświadczeniem codzienności, w którą wpisana jest trwająca na Ukrainie wojna. Ks. Andrzej prosił, byśmy w jego imieniu raz jeszcze podziękowali - Wam Kochani - za dar modlitwy i za materialne wsparcie tych wszystkich podejmowanych przez niego i jego wspólnotę parafialną przedsięwzięć w tych towarzyszących im okolicznościach.

 

Sanktuarium Miłosierdzie Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzie Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzie Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzie Bożego w Świebodzinie

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus