Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
03 kwietnia 2021

Wielkanocne życzenia

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc - śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty do Niego dostęp. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci nią, dzielmy się tym darem. Potrzeba jej w każdym wymiarze naszego życia. Tak, jak niewiasty i apostołowie, na drogach naszej wiary biegnijmy do grobu, który jest pusty, próbujmy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka, i chciejmy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!” Wszystkim Wam Drodzy Parafianie i trwający na modlitwie wraz z nami za pośrednictwem Internetu, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał – zwłaszcza w tych swoistych okolicznościach - zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Niech Jezus żyje i króluje w naszych rodzinach. Z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi najbliższymi. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich nas spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.

 

Wasi duszpasterze

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus