Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
01 września 2023

Wrześniowe intencje modlitewne Żywego Różańca

W ramach modlitwy członków Żywego Różańca są omadlane różne intencje o znaczeniu powszechnym dla Kościoła i świata oraz znaczeniu lokalnym dla Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Zapraszamy do podjęcia apostolatu modlitwy i włączenia się w Żywy Różaniec naszej parafii. Można się skontaktować z zelatorami poszczególnych Róż lub nowym opiekunem ks. Darkiem. 

 

Papieska intencja na wrzesień 2023:

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 

Intencje z życia Kościoła diecezjalnego:

  • za alumnów I roku, którzy rozpoczynają czas swojej formacji seminaryjnej, o światło Ducha Świętego i dobre rozeznanie swojego powołania

  • za trwający I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

Intencje z życia parafii:

  • za dzieci i młodzież u początku roku szkolnego, o wzrastanie w mądrości i w łasce wiary

  • za kapłanów rozpoczynających posługę w naszej parafii, o potrzebne dary Ducha Świętego opiekę Bożej Opatrzności

  • o pomyślny i zgodny z wolą Bożą rozwój naszego sanktuarium, a także o pomoc Bożej opatrzności w pracach remontowych i budowlanych

  • za wszystkich pielgrzymów i turystów odwiedzających nasze sanktuarium

 

Intencje ogólne:

  • o pokój w Ukrainie i na całym świecie

  • o zgodę, sprawiedliwość i ład społeczny w naszej Ojczyźnie

  • o dobrą pogodę dla rolnikówZapraszamy też do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszosobotnich. Rozpoczynamy je w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.30. Jest okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W trakcie adoracji jest prowadzony różaniec i 15 minutowa medytacja, następnie Msza św. w intencji wynagrodzenia za obelgi i zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi z Komunią św. wynagradzającą.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus