Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
20 stycznia 2024

Wspomnienie Sługi Bożego Bpa Wilhelma Pluty

W jutrzejszą niedzielę w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wspominamy Sługę Bożego bpa Wilhelma Plutę, wieloletniego i oddanego pasterza Kościoła na Ziemi Lubuskiej i Głogowskiej, a wcześniej (przed powstaniem nowych struktur kościelnych) także na Pomorzu Zachodnim i Środkowym. W czasie swojej długiej, blisko 30-letniej posługi biskup Wilhelm dał świadectwo pasterskiej miłości do Ludu Bożego w bardzo trudnych czasach komunizmu, gorliwego apostolstwa, głębokiej wiary i osobistej świętości, ale także zwykłej ludzkiej serdeczności i dobroci. Był także wielkim mężem Kościoła, aktywnie uczestniczył w Soborze Watykańskim II, wprowadzał reformy Soboru w diecezji oraz wspierał polsko-niemieckie pojednanie. Jego życie zakończyło się w tragicznym wypadku drogowym w Przetocznicy k. Świebodzina 22 stycznia 1986 r. Od chwili śmierci panuje powszechne przekonanie w Kościele lokalnym, że jest to postać, która powinna być zaliczona w poczet świętych i błogosławionych Kościoła. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty, a my przez Jego wstawiennictwo módlmy się dzisiaj za Kościół i za Ojczyznę.

 

Módlmy się wspólnie o beatyfikację Sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty, a za Jego przyczyną polecajmy Bogu nasze intencje. Osoby, które doświadczyłyby szczególnych łask za przyczyną biskupa Wilhelma Pluty, prosimy o powiadomienie Kurii Biskupiej w Zielonej Górze. Można to uczynić za pośrednictwem parafii.

 

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie, wynieś na ołtarze sługę Twojego, biskupa Wilhelma Plutę, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu ludowi Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa, zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. * Niech przykład Jego miłości, z Ciebie, Boże, czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie światłem dla nas i następnych pokoleń. * Za wstawiennictwem sługi Twojego, biskupa Wilhelma Pluty udziel mi łaski, o którą Cię pokornie proszę (...) * Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus