Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
23 września 2023

Wybory do Rady Parafialnej

W październiku przeprowadzimy wybory do Rady Parafialnej. Zgodnie z prawem diecezjalnym Rada Parafialna musi obowiązkowo funkcjonować w każdej parafii, a tworzą ją trzy grupy osób: z urzędu – katecheci, liderzy grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeń; z wyboru – co najmniej 30 % składu Rady wyłonione w otwartych wyborach i z powołania – na wniosek proboszcza lub członków rady z wyboru i z urzędu można zaprosić do udziału w tym gremium dodatkowe osoby.

 

Do rady Parafialnej mogą wejść osoby dorosłe, bierzmowane, żyjące w sposób zgodny z zasadami moralności chrześcijańskiej i koniecznie zamieszkujące na terenie parafii.

 

Wybory odbędą się w dwóch turach: w pierwszej, otwartej, na specjalnych formularzach każdy będzie mógł zgłosić swojego kandydata; w drugiej turze, zamkniętej, będziemy dokonywać wyboru z listy kandydatów, którzy będą spełniali wymagane warunki i wyrażą zgodę na bierny udział w wyborach. Rozważmy, komu chcielibyśmy powierzyć troskę o sprawy naszej wspólnoty parafialnej.

 

 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus