Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
11 listopada 2023

Wyniki wyborów do Rady Parafialnej

W wyniku przeprowadzonych wyborów możliwe jest powołanie Rady Parafialnej bez drugiej tury, gdyż uzyskane wyniki są wystarczająco jednoznaczne. Pełny protokół z wyborów można przeczytać w gablocie przed kościołem albo poniżej. W skrócie informujemy o wyniku wyborów:

 

  • do Rady Parafialnej z grona parafian ze Świebodzina zapraszamy: p. Sebastiana Gaika, p. Renatę Stachowicz, p. Czesława Koreptę, p. Marzenę Kościukiewicz, p. Piotra Gwizda, p. Leszka Łukowiaka, p. Marka Jakimowicza, p. Joannę Wilk i p. Irenę Łukawiecką;

     

  • do Rady Kościelnej w Rudgerzowicach zapraszamy: p. Joannę Kasprzak, p. Mariana Pietrzaka, p. Agnieszkę Okowińską i p. Justynę Kozak, a dwie osoby z tego grona weszłyby także do Rady Parafialnej;

     

  • do Rady Kościelnej w Rakowie zapraszamy: p. Leszka Dolatowskiego, p. Stanisława Łączaka, p. Teresę Pulik i p. Renatę Strauch, a dwie osoby z tego grona również weszłyby do Rady Parafialnej.

 

Wszystkim wskazanym wyżej osobom gratulujemy uzyskanego poparcia i prosimy, aby najpóźniej do 20 listopada zgłosiły się do ks. proboszcza w celu potwierdzenia, że zamieszkują aktualnie na terenie parafii i że wyrażają zgodę na uczestnictwo w Radzie. W przeciwnym razie konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury, w formie wyboru zamkniętego spośród osób, które uzyskały mniejszą liczbę głosów.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŚwiebodzinieSanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus