Żywy Różaniec

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

INTENCJE NA ROK 2021

 

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna: Intencja ewangelizacyjna - Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

Intencja parafialna: O Boże błogosławieństwo i potrzebne nam łaski w Nowym Roku oraz o ustanie pandemii koronawirusa.

 

LUTY

Intencja ogólna: Za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.

Intencja parafialna: O potrzebne siły i Boże błogosławieństwo dla chorych, cierpiących, osób w podeszłym wieku oraz tych, którzy opiekują się chorymi.

 

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna: Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego.

Intencja parafialna: Polecamy wszystkie sprawy parafii, ofiarodawców, fundatorów, wszystkich zaangażowanych w sprawy rozwoju naszej parafii.

 

KWIECIEŃ

Intencja ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Intencja parafialna: O dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu, błogosławione owoce rekolekcji parafialnych, o nawrócenie i dobrą spowiedź.

 

MAJ

Intencja ogólna: Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.

Intencja parafialna: W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św., ich rodziców, opiekunów o silną wiarę budowaną poprzez troskę o więź z Bogiem.

 

CZERWIEC

Intencja ewangelizacyjna: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości i byli wobec siebie nawzajem wielkoduszni, wierni i cierpliwi.

Intencja parafialna: O utrwalanie kultu Serca Jezusowego poprzez udział w nabożeństwach.

 

LIPIEC

Intencja ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

Intencja parafialna: O dobre przeżycie czasu wakacji przez dzieci i młodzież.

 

SIERPIEŃ

Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Intencja parafialna: O trzeźwość w naszych rodzinach i narodzie.

 

WRZESIEŃ

Intencja ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

Intencja parafialna: O światło Ducha Świętego, odwagę i wierność w przekazywaniu ewangelicznej prawdy dla nauczycieli, wychowawców i katechetów.

 

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna: Aby każda ochrzczona osoba angażowała się w ewangelizację, będąc otwartym na misje światkiem Ewangelii.

Intencja parafialna: O umiłowanie modlitwy różańcowej, która jest ratunkiem dla świata. O rozwój Róż w naszej parafii.

 

LISTOPAD

Intencja ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli Boże światło, które przywróci im chęć do życia.

Intencja parafialna: O Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych, zmarłych członków Róż Różańcowych oraz tych, którzy w najbliższym czasie odejdą do Pana.

 

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

Intencja parafialna: Dziękczynna za miniony rok i Boże łaski w nim otrzymane.

 

 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

MSZE ŚW.

 

6 stycznia - w intencji Róży Świętej Rodziny

20 stycznia - w intencji Róży Św. Agnieszki

24 marca - w intencji Róży Zwiastowania NMP

12 maja - w intencji Róży MB Fatimskiej

16 czerwca - w intencji Róży Św. Elżbiety

30 czerwca - w intencji Róży Św. Ap. Piotra i Pawła

11 sierpnia - w intencji Róży Św. Maksymiliana Marii Kolbe

18 sierpnia - w intencji Róży Ukoronowania MB

8 września - w intencji Róży Imienia Maryi

15 września - w intencji Róży MB Bolesnej

13 października - w intencji Róży Św. Jadwigi

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus